Førdefestivalen arrangerer kvart år musikkverkstader og kurs for born og vaksne under festivalen. Dette er ein viktig del av festivalen der ein får møte musikarar og musikken deira og prøve seg sjølv. Her ser de ungar på trommekurs med Felix Navarro på festivalen i 2004. Foto: Anne Britt Sande

Om KOMP

30.01.2017 14:26 Skrevet av

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.
KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører.

Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Nye komposisjoner og arrangementer vil heller ikke bli støttet i 2012.

Dansetiltak støttes kun når dansen er en integrert del av musikkaktiviteten.

Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no
Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene.


KOMP-MIDLENE FOR 2017 ER FORDELT

Bandleirer og -seminarer, storband, folkemusikklag og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til kurs i 2017. Det kom inn 161 søknader, og 97 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1,6 millioner til disposisjon. 

KOMP-MIDLENE FOR 2017 ER FORDELT - les hele sakenKOMP 2016

Det kom inn 154 søknader til KOMP 2016. Samlet søknadsbeløp er nær 5 millioner kroner. Rammen til fordeling er ca halvannen million.

KOMP 2016 - les hele sakenNy opplæringsordning fra 2010

Musikkverkstedordningen (MVO) ble fra 1. januar 2009 slått sammen med NorgesNettet til en større statlig støtteordning for utstyr og lokaler. Fra samme dato ble MVO nedlagt.

Ny opplæringsordning fra 2010 - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART