Søknadsskjema

Frist for å søke om midler fra KOMP for 2017 er 15. desember 2016, søknadsskjemaet åpnes 1. desember.

Hva spør onlineskjemaet om?

Her kan du sjekke hva Online skjemaet etterspør FØR du søker. Som du vil se krever noen av postene et visst forarbeid. (Husk at skjemaet mellomlagres i kun 20 minutter, dvs at etter 20 minutters inaktivitet forsvinner alle opplysningene.) Skriv f eks tekstene i et vanlig tekstdokument på forhånd, og kopier inn i Online skjemaet når du er i gang. OBS: IKKE bruk opplysningene som underlag for å sende en papirsøknad. Papirsøknader returneres søker.

FYLKE
Velg fylket der aktiviteten foregår fra rullgardinmenyen.

SJANGER
Her må du velge mellom rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, hip hop/elektronisk, eller samarbeidsprosjekter (mellom to eller flere av sjangrene).

OPPLYSNINGER OM SØKEREN
• Navn på organisasjon (søker):
• Samarbeidspartnere - organisasjoner, lag, samtlige band etc:
• Ansvarlig leder (må være over 18 år):
• Adresse:
• Postnr, -sted:
• E-post:
• Telefon:

HVEM ER DET SOM SØKER
• Organisasjonstype?
Du velger mellom Folkemusikklag/storband/sammenslutning av flere band,
Klubb/forening/organisasjon/lokale musikkråd, Kommunale musikkskoler/andre offentlige tiltak (spesifiser!), eller Annet (spesifiser!)
• Etablert når?
• Om søkeren (tekstfelt som bør forberedes - her skriver du utfyllende om søker)

FORMÅL:
• Opplysninger om hva støtte skal brukes til:
(tekstfelt som bør forberedes - her skriver du utfyllende om prosjektet) Husk å oppgi navn på instruktører. Hvis du ikke har instruktørene klare vil navn på aktuelle/mulige/ønskede instruktører styrke søknaden betraktelig.
•Hvor mange aktive brukere:

UTGIFTER:
• Fyll inn alle utgifter.

INNTEKTER, EGENANDEL OG ANNEN STØTTE:
• Fyll inn alle inntekter, egenandel og annen støtte. Egenandel KREVES bare av offentlige aktører (minimum 50% fra kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører), men en egenandel kan bidra til å styrke søknaden.

SØKESUM:

• Søknadsbeløp til Komp

VEDRØRENDE VEDLEGG

Ikke send vedlegg av makelighetshensyn, f eks fordi du ikke gidder å skrive inn prosjektets budsjett, anbud på utstyr etc.

Hvis du likevel MÅ sende separate vedlegg må disse sendes ETTER at du har fått din kvittering på innsendt søknad. Eventuelle nødvendige vedlegg kan sendes elektronisk til komp @ musikk.no

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART