Midtvinterdansen i Verdal er ein nordisk folkemusikkfestival for barn og unge med kurs, konsertar og sosialt samvær. Frå Midtvinterdansen 2007. Foto: Midtvinterdansen / Verdal Juniorspelemannslag

Ny opplæringsordning fra 2010

30.01.2017 15:47 Skrevet av

Musikkverkstedordningen (MVO) ble fra 1. januar 2009 slått sammen med NorgesNettet til en større statlig støtteordning for utstyr og lokaler. Fra samme dato ble MVO nedlagt.

For å rendyrke profilen til de forskjellige statlige støtteordningene ble opplæring løftet ut av den nye ordningen. Som en overgangsordning avsatte kulturdepartementet i 2009 to millioner kroner av Musikkutstyrsordningens budsjett til opplæringsprosjekter.

Som en slags videreføring av opplæringsdelen av MVO blir det fra 1. januar 2010 etablert en ny støtteordning for kortere opplæringsprosjekter innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. Den nye ordningen har fått navnet KOMP - støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak.

Totalrammen for 2010 er på kr 1.583.000, inkludert administrasjon av ordningen. 


KOMP-MIDLENE FOR 2016 ER FORDELT

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2016. Det kom inn 153 søknader, og 103 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.550.000 til disposisjon.

KOMP-MIDLENE FOR 2016 ER FORDELT - les hele sakenOm KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.
KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

Om KOMP - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART