Tildelinger

KOMP tildeling 2018

I møte 24. januar gjorde fordelingsutvalget 102 tildelinger. De største tildelingene var på kr 60 000. De fem gikk alle til prosjekter med nasjonalt nedslagsfelt: JM Norway (LOUD! – jentenes bandleir), Sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Notodden Blues Festival (bandseminar for ungdom) og Sogn og Fjordane folkemusikklag (Mokurset).

Den mest nyskapende tildelingen gikk til en MIDI til tap-tempo konverter workshop, i regi av BandOrg.

Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet. Det ble gitt to tildelinger til samisk musikk.

Det var søknader fra alle fylker, men ingen fra Svalbard. Det ble gitt tildelinger til alle fylker, unntatt Vestfold.

Det ble ikke etablert sjangerrammer. Utvalget prioriterte gode søknader og gode prosjekter, uavhengig av sjanger.

/share/mime/48/pdf.png Tildelinger 2018
(komp-2018-fylkesliste.pdf, 137kB)

KOMP-tildeling 2017

Det kom inn 161 søknader til KOMP 2017, med et samlet søknadsbeløp på kr 4.247.120. I 2016 var tallene hhv 153 og kr 4.908.222. Det ble heller ikke i år etablert sjangerrammer. Utvalget prioriterte gode prosjekter. Utvalget stilte strenge krav til søknadene vedrørende prosjektinnhold, navn på instruktører, tidsplan og budsjett. De fleste tildelingene er øremerket instruktørkostnader til eksterne instruktører. Leie av lokaler, bespisning, annonsering og andre kurskostnader er ikke støttet.

Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet. De mest nyskapende tildelingene gikk til et kurs i bygging av modulærsynth, kurs i EDM og lyddesign, og produsentkurs for jenter. Det ble gitt to tildelinger til samisk musikk.

Årets største tildelinger var på kr 60 000, til hhv JM Norway/AKKS (LOUD! – jentenes bandleir), Sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Notodden Blues Festival (bandseminar for ungdom) og Sogn og Fjordane folkemusikklag (Mokurset).

Prosjekter uten relevans til KOMP-sjangrene ble ikke støttet. Som et ledd i merkevarebygging av KOMP ble det lagt vekt på å utforme tildelingstekster som avspeiler innhold og identitet i prosjektene. Det var søknader fra alle fylker, men ingen fra Svalbard. Det ble gitt tildelinger til alle fylker.

Antall søknader og tildelinger fordelte seg på sjanger som følger:

                                              

Sjanger

ant søkn

søknadsbeløp

ant tildelt

tildelt beløp

Rock

12

kr        526 700,00

7

kr         195 000,00

Jazz

43

kr     1 133 020,00

24

kr         362 000,00

Folkemusikk

52

kr     1 354 000,00

43

kr         694 300,00

Verden

14

kr        246 500,00

5

kr           53 000,00

Hip Hop/el

2

kr          58 000,00

2

kr           37 000,00

Samarbeid

38

kr        928 900,00

16

kr         274 000,00

sum

161

kr     4 247 120,00

97

kr       1 615 300,00

/share/mime/48/pdf.png Tildelinger 2017
(komp-2017-tildelingsliste-til-publisering.pdf, 227kB)

/share/mime/48/pdf.png Tildelingskriterier 2017
(komp-2017-tildelingskriterier.pdf, 312kB)

KOMP tildeling 2016

Fordelingsutvalget for KOMP 2016 besto av Mariann Skjerdal (leder), Ragnhild Rose Knudsen, Øyvind Skjerven Larsen og Sigbjørn Håland. Utvalget etablerte ikke sjangerrammer, men prioriterte gode prosjekter og meningsbærende søknader. Utvalget stilte strenge krav til søknadene vedrørende prosjektinnhold, navn på instruktører, tidsplan og budsjett.

De fleste tildelingene er øremerket instruktørkostnader til eksterne instruktører. Leie av lokaler, bespisning, annonsering og andre kurskostnader er ikke støttet.

Kortere kurs (kveld/dag, helg, uke) ble prioritert. Langvarige kurs (åtte ganger eller mer) ble definert som drift, og ble ikke støttet. Prosjekter uten relevans til KOMP-sjangrene ble heller ikke støttet.

Det var søknader fra alle fylker, men ingen fra Svalbard. Det ble gitt tildelinger til alle fylker.

Antall søknader og tildelinger fordelte seg på sjanger som følger:

Sjanger Ant. søkn.   
Søknadsbeløp   
Ant. tildelt   
Tildelte beløp   
Rock 13 796.712 6 161.000
Jazz 33 858.460 27 385.000
Folkemusikk 56 1.856.250 37 586.000
Verden 11 245.600 5 56.000
Hip hop/el 2 30.000 1 10.000
Samarbeid 38 1.121.200 27 352.000
Sum 153 4.908.222 103 1.550.000

 

Flere gode søknader fikk avslag, og de fleste tildelingene var mindre enn utvalget ønsket å tildele.

/share/mime/48/pdf.png KOMP tildeling 2016
(komp-2016-fordeling-til-publisering.pdf, 225kB)

KOMP tildeling 2015

Fordelingsutvalget for KOMP 2015 besto av Tonje Johansson (leder), Mariann Skjerdal og Ragnhild Rose Knudsen.

Det ble heller ikke i år etablert sjangerrammer. Utvalget prioriterte gode prosjekter, og fokuserte i liten grad på sjanger.

Utvalget stilte strenge krav til søknadene vedrørende prosjektinnhold, navn på instruktører, tidsplan mm.

Tildelingene er hovedsakelig øremerket instruktørkostnader til eksterne instruktører. Leie av lokaler, bespisning, annonsering og andre kurskostnader er ikke støttet.

Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet. Det er gitt tre tildelinger til ukes bandkurs for jenter.

Det ble gitt tre tildelinger til kurs i slampoesi.

Kortere kurs (kveld/dag, helg, uke) ble prioritert. Langvarige kurs (åtte ganger eller mer) ble definert som drift, og er ikke støttet.

Prosjekter uten relevans til KOMP-sjangrene ble heller ikke støttet. I noen søknader ble det søkt om støtte til arrangering og komponering. Disse ble ikke prioritert. Personlige prosjekter ble ikke støttet.

Blant årets søknader var det færre mangelfulle søknader enn tidligere, men det er fremdeles rom for forbedring.

Det var søknader fra alle fylker, men ingen fra Svalbard. Det ble gitt tildelinger til alle fylker.

Årets søknader og tildelinger fordelte seg på sjanger som følger:

Sjanger ant søkn søknadsbeløp ant tildelt tildelte beløp
Rock 11 360 950 8 143 000
Jazz 48 1 230 400 33 460 500
Folkemusikk 52 1 404 750 33 576 500
Verden 12 284 601 7 61 700
Hip hop/el 3 42 000 3 24 000
Samarbeid 29 914 945 18 299 000
sum 155 4 237 646 101 1 564 700

 

Mange gode søknader fikk avslag, og mange fikk mindre beløp enn utvalget ønsket å tildele. Det er fremdeles viktig at Norsk musikkråd og organisasjonene jobber for økt ramme til KOMP.

20.04.2015

/share/mime/48/pdf.png KOMP tildeling 2015
(tildelingsliste-komp-2015-til-publisering.pdf, 222kB)

KOMP tildeling 2014

Fordelingsutvalget etablerte heller ikke i år sjangerrammer. Utvalget prioriterte gode prosjekter, og fokuserte i liten grad på sjanger.

Ved årets tildeling valgte utvalget å stille enda strengere formelle krav til søknadene enn tidligere, og prioritere færre prosjekter med større tildelte beløp.

Som et ledd i merkevarebygging av KOMP er det i år lagt vekt på å utforme tildelingstekster som i større grad avspeiler innhold og identitet i prosjektene. Tildelingene er hovedsakelig øremerket instruktørkostnader til eksterne instruktører. Leie av lokaler, bespisning, annonsering og andre kurskostnader er ikke støttet.

Kortere kurs (kveld/dag, helg, uke) ble prioritert. Langvarige kurs ble definert som drift, og er ikke støttet.

Prosjekter uten relevans til KOMP-sjangrene ble heller ikke støttet. I noen søknader ble det søkt om støtte til innkjøp av instrumenter, utstyr og innspilling av musikk, noe som faller utenfor ordningen.

Personlige prosjekter ble ikke støttet.

Blant årets søknader var det færre mangelfulle søknader enn tidligere, men det er fremdeles rom for forbedring.

Det var søknader fra alle fylker, men ingen fra Svalbard. Det ble gitt tildelinger til alle fylker unntatt Sør-Trøndelag.

Det er viktig at organisasjonene og fylkesmusikkrådene bidrar offensivt i markedsføring av KOMP.

Årets søknader og tildelinger fordelte seg på sjanger som følger:

Sjanger

ant søkn

søknadsbeløp

ant tildelt

tildelt beløp

Rock

16

         575 500

12

 260 000

Jazz

33

      1 207 295

23

 427 000

Folkemusikk

66

      1 894 436

39

         675 600

Verden

9

         290 405

3

33 000

Hip hop/el

1

           10 000

1

           8 000

Samarbeid

25

         792 600

11

         196 700

sum

150

    4 770 236

89

     1 600 300

18.02.2014

/share/mime/48/pdf.png KOMP tildeling 2014
(tildelingsliste-2014-til-publisering.pdf, 221kB)

KOMP tildeling 2013

Innen søknadsfristen 15. desember kom det inn 219 søknader til KOMP 2013, med et samlet søknadsbeløp på vel 6 millioner kroner. Til fordeling sto kun 1.720.000 kroner.

I forhold til antall søknader og kvalitet på søknadene var rammen også i år altfor liten. De fleste tildelingene ble mindre enn ønskelig. Utvalget var også tvunget til helt å avslå mange gode søknader.

Utvalget etablerte heller ikke i år sjangerrammer. Gode prosjekter uavhengig av sjanger ble prioritert.

Tildelingene er hovedsakelig øremerket honorar til eksterne instruktører. Leie av lokaler, bespisning, annonsering og andre kurskostnader er ikke støttet.

Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet. Kortere kurs (kveld/dag, helg, uke) ble prioritert. Langvarige kurs ble definert som drift, og er ikke støttet.

Verken rene dansekurs eller skoleinterne prosjekter ble prioritert. Prosjekter uten relevans til KOMP-sjangrene ble heller ikke støttet. I noen søknader ble det søkt om støtte til innkjøp av instrumenter, utstyr og innspilling av musikk, noe som faller utenfor ordningen. Personlige prosjekter ble heller ikke støttet.

Årets største tildelinger var kr 50.000 til hhv sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Notodden Bluesfestival (bandseminar for ungdom), AKKS (Girls Rock Camp) og Sogn og Fjordane folkemusikklag (Mokurset).

Det var søknader fra og ble gitt tildelinger til alle fylker. Det var ingen søknader fra Svalbard.

 

Årets søknader og tildelinger fordelte seg på sjanger som følger:

SJANGER ANT. SØKN.     
SØKNADSSUM           
ANT.TILDELT   
TILDELT BELØP
HIP HOP/EL                 4 kr. 76.900 3 kr. 18.000
JAZZ 85 kr. 1.849.779 65 kr. 701.000
FOLKEMUSIKK 52 kr. 1.331.800 41 kr. 567.000
ROCK 30 kr. 1.048.325 17 kr. 201.000
SAMARBEID 38 kr. 1.435.400 14 kr. 177.000
VERDENSMUSIKK 10 kr. 315.450 5 kr. 56.000
SUM 219 kr. 6.057.654        
145 kr. 1.720.000
23.01.2013

/share/mime/48/pdf.png KOMP tildeling 2013
(komp-2013-tildelingsliste-til-publisering.pdf, 232kB)

KOMP tildeling 2012

Til tross for relativt små tildelinger i 2011 og begrenset bekjentgjøring av KOMP 2012 kom det inn mange søknader også i år. Det samlete søknadsbeløpet i de 264 søknadene var på vel 7,1 mill kroner. Til fordeling sto kroner 1.570.000.

I forhold til antall søknader og kvalitet på søknadene var rammen altfor liten. Til tross for hard prioritering fra starten endte tildelinga med en ubehagelig, men nødvendig ”høvling”.  Alle tildelingene ble mindre enn ønskelig. Utvalget var også tvunget til helt å avslå mange gode søknader.

Norsk musikkråd vil, i samarbeid med organisasjonene, jobbe videre for å øke rammen betraktelig.

Årets søknader og tildelinger fordelte seg på sjanger som følger:

 

Sjanger ant søkn søknadsbeløp ant tildelt tildelt beløp
Rock 41 1 031 900 19 163 500
Jazz 87 2 262 100 58 567 000
Folkemusikk 91 2 176 982 53 625 000
Verden 10 498 841 5 49 000
Hip Hop/el 3 51 000 3 20 000
Samarbeid 32 1 095 870 14 145 500
sum 264 7 116 693 152 1 570 000Fordelingsutvalget etablerte ikke sjangerrammer. Utvalget prioriterte gode prosjekter, og fokuserte i liten grad på sjanger.

Tildelingene er hovedsakelig øremerket honorar til eksterne instruktører. Leie av lokaler, bespisning, annonsering og andre kurskostnader ble ikke prioritert.

Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet.

Det er gitt flere tildelinger til gode kursprosjekter for jenter.

Utvalget har støttet videreføring av prosjekter som tidligere er støttet av KOMP. Søknadene gjenspeiler at KOMP-støttede ”verktøy” som f eks Impronøkkelen blir benyttet i kurssammenheng.  (Impronøkkelen er et kursopplegg for improvisasjon i storband, utviklet av Norsk jazzforum med støtte fra KOMP.)

Kortere kurs (kveld/dag, helg, uke) ble prioritert. Langvarige kurs ble definert som drift, og er ikke støttet.

Tildelinger til prosjekter av nasjonal, regional og lokal karakter ble harmonisert.

Verken rene dansekurs eller skoleinterne prosjekter ble prioritert. Prosjekter uten relevans til KOMP-sjangrene ble heller ikke støttet. I noen søknader ble det søkt om støtte til innkjøp av instrumenter og utstyr, noe som faller utenfor ordningen. Disse ble henvist til Musikkutstyrsordningen.

Søknader om støtte til deltakelse på andres kurs eller kurs med gjennomføring i utlandet ble ikke prioritert. Støtte ble kanalisert til arrangører av kurs.

Personlige prosjekter ble ikke støttet.

Blant årets søknader var det færre mangelfulle søknader enn tidligere, men det er fremdeles rom for forbedring.

Det var søknader fra og ble gitt tildelinger til alle fylker. Det var ingen søknader fra Svalbard.

25.01.2012

/share/mime/48/pdf.png KOMP tildeling 2012
(komp-2012-tildelingsliste-til-publisering.pdf, 598kB)

KOMP tildeling 2011


Til tross for relativt små tildelinger i 2010 og begrenset bekjentgjøring av KOMP 2011 kom det inn mange søknader også i år. Det samlete søknadsbeløpet i de 265 søknadene var på ca 7 mill kroner. Til fordeling sto dessverre kun 1,4 millioner kroner.

Fordelingsutvalgets tildelingsmøte for 2011 ble avviklet 14. og 15. februar. Utvalget gjorde 131 tildelinger, se liste nedenfor. Alle søkere får skriftlig svar til oppgitt postadresse.

Etter tildelingen uttalte fordelingsutvalget følgende i sin rapport: ”I forhold til antall søknader og kvalitet på søknadene var rammen altfor liten. Til tross for hard prioritering fra starten endte tildelinga med en ubehagelig, men nødvendig ”høvling”.  Alle tildelingene ble mindre enn ønskelig. Utvalget var også tvunget til helt å avslå mange gode søknader……. Selv med årets beskjedne utlysning burde rammen vært dobbelt så stor.” (Fra fordelingsutvalgets protokoll, KOMP 2011.)

I samarbeid med organisasjonene vil Norsk musikkråd jobbe for å øke rammen til neste år.

Årets søknader og tildelinger fordelte seg på sjanger som følger:

 

Sjanger ant søkn søknadsbeløp ant tildelt tildelt beløp
Rock 48 1 493 650 30 345 000
Jazz 76 1 843 229 42 431 000
Folkemusikk 80 1 556 250 39 447 000
Verden 17 765 610 5 57 000
Hiphop/el 1 50 000 1 9 000
Samarbeid 42 1 270 838 14 111 000
sum 264 6 979 577 131 1 400 000

 

Det ble ikke etablert sjangerrammer. Utvalget prioriterte gode prosjekter, og fokuserte i liten grad på sjanger.

Pga begrensede midler fant ikke utvalget å kunne prioritere spennende, nytenkende og grensesprengende prosjekter så høyt som ønsket.

Tildelingene er hovedsakelig øremerket instruktørkostnader. Leie av lokaler, bespisning, annonsering og andre kurskostnader er ikke støttet.

Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet.

Kortere kurs (kveld/dag, helg, uke) ble prioritert. Langvarige kurs ble definert som drift, og er ikke støttet.

Tildelinger til prosjekter av nasjonal, regional og lokal karakter ble harmonisert.

Verken rene dansekurs eller skoleinterne prosjekter ble prioritert. Prosjekter uten relevans til KOMP-sjangrene ble heller ikke støttet. I noen søknader ble det søkt om støtte til innkjøp av instrumenter, noe som faller utenfor ordningen.

Søknader om støtte til kostnader vedrørende deltakelse på andres kurs ble ikke prioritert. Støtte ble kanalisert til arrangører av kurs.

Mangelfulle søknader ble ikke prioritert. Personlige prosjekter ble ikke støttet.

Det var søknader fra og ble gitt tildelinger til alle fylker. Det var i år ingen søknader fra Svalbard.

Retningslinjer og tildelingskriterier finner du i menyen til høyre.

/share/mime/48/pdf.png Tildelingsliste KOMP 2011
(komp-2011-tildelingsliste-til-publisering.pdf, 228kB)

KOMP tildeling 2010


Det kom inn 319 søknader til KOMP 2010. Samlet søknadsbeløp var kr 8 263 338. Til fordeling sto kr 1 385 000. Etter en utfordrende prioriteringsjobb hadde utvalget gjort 134 tildelinger.

Utvalget var dessverre tvunget til å avslå svært mange gode søknader, og så godt som alle tildelingene er mindre enn ønskelig. Selv med årets beskjedne utlysning burde rammen vært dobbelt så stor.

De aller fleste søkerne vil trolig bli misfornøyd, enten fordi det tildelte beløp er beskjedent i forhold til det reelle behovet, eller fordi de har fått avslag på gode søknader. Vi håper likevel de fleste vil søke igjen. I samarbeid med organisasjonene vil Norsk musikkråd jobbe for å øke rammen til neste år.

De fleste avslagene er et resultat av mangel på midler, og er således ikke prioritert. Likevel vil fordelingsutvalget vise til at mange søknader er lite opplysende om søker og prosjekt det søkes støtte til, inneholder uspesifiserte budsjetter, og mangler instruktørnavn/mulige instruktører. Noen søknader er avslått da de ikke omfatter sjangerrelevante aktiviteter.

Har du fått avslag kan du gjerne sjekke søknaden din opp mot disse kravene. KOMP gir i begrenset grad begrunnede avsalg i 2010 da ordningen er ny.


/share/mime/48/pdf.png Tildelingsliste KOMP 2010
(komp_tildeling.pdf, 112kB)

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART