MVO-tildeling 2008

- rekordtilskot til øvingslokaler!

14 millioner kroner er no tildelt frå Musikkerkstadordninga, og nærare ¼ er bevilga til bygging av øvelokaler. Alle 474 tildelingar er publisert på http://www.mvo.no.

I Telemark har 22 søknader fått tilsagn om til saman kr. 499.500.
Frå Telemark kom det til saman inn 49 søknader for 2008, med eit samla søknadsbeløp på kr. 2.064.581. Av dette sto Rock for 11 søknader på kr. 1.008.281, folkemusikk 25 søknader på kr. 578.300, verdsmusikk 1 søknad på 15.000 og samarbeidstiltak 12 søknader med eit samla søknadsbeløp på kr. 463.000.MVO-tildelingar for Telemark 2008:

Norsk- og samisk
Seljord Juniorspelemannslag tilrettelegging av arrangement for korps/spelemannslag 10 000
Seljord juniorspelemannslag helgekurs for ungdom 10 000
Spelemannslaget Bøheringen kurs i bøheringspel 12 000
Spelemannslaget Vårlengt helgekurs i spel og kveding, ekstern instruktør 7 000
Spelemannslaget Vårlengt kurs i vedlikehold av feler 5 000
Spelemannslaget Vårlengt konvertering av gamle lyd- og filmopptak 7 500
Telemark Folkemusikklag vårkurs for barn og unge 10 000
Telemark Folkemusikklag høstkurs for barn og unge 10 000
Telemarkfestivalen instruktørkostnader, folkemusikkurs 15 000
Telemarkfestivalen kvedarkurs 5 000
UngFolk sommarkurs i folkedans og folkemusikk. Arr: Telemark Folkemusikklag. UngFolk sommerkurs 70 000
Rock
Bluesseminar for Ungdom 2008
v/Notodden Blues Festival
instruktørkostnader, bluesseminar 50 000
Leprous sanganlegg 15 000
Nissedal kommune, Anne Margrethe Espelid, Einingsleiar kultur startpakka 30 000
Rockeklubben i Porsgrunn (RiP) lysanlegg 40 000
Tokke Kommune v/ Kultur- og oppvekstetaten to gitarforsterkere og en bassforsterker 7 500
Vinje kulturskule sanganlegg og slagverk 12 500
Samarbeidsprosjekt
Bø Lyd og Scene og Bø Jazzklubb to høyttalere og multikabel 33 000
Kviteseid musikkforum startpakka 80 000
Seljord kulturskule startpakka 40 000
Verdensmusikk
Telemarkfestivalen instruktørkostnader, internasjonalt fortellerverksted 10 000


Litt meir om Musikkverkstadordninga :
Søknadene er vurdert av eit breidt samansett fagutval og ei overordna styringsgruppe. Norsk musikkråd administrerer ordninga. Ordninga har i år behandla 935 søknader på til saman 43 millionar, ei monaleg auke i både søknader og søknadsbeløp sidan i fjor.

Musikkverkstedordninga har dei seinere åra disponert ein særskilt avsetning frå Kulturdepartementet, og vil takka være ei gåve frå Sparebankstiftelsen sette ut ti nye Musikkbinger i 2008.

Meir informasjon:
Erlend Rasmussen, mobil 901 95 536 (rådgjevar Musikkverkstedordninga)
Tonje Kaada, mobil 415 48 779 (leiar for styringsgruppa)
Morten Hagevik, mobil 928 98 660 (dagleg leiar Norsk musikkråd)

Oppdatert:
av Heidi E. Vege


Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART