Norsk musikkråd har for tiden åtte ansatte. Vi har kontor på Schous plass i Oslo. 

Telefonnummeret til vårt sentalbord er 22 00 56 00

Våre ansatte:

Bjarne Dæhli

(Har for tiden foreldrepermisjon) 
Generalsekretær
E-post: bjarne.daehli [æt] musikk.no
Mobil: 95 06 23 58

Bjarne har ansvar for å lede og utvikle Norsk musikkråd i henhold til vedtatte føringer fra Musikktinget og styret.

Christin Sund

(Fungerende generalsekretær)
Spesialrådgiver
E-post: christin.sund (æt) musikk.no

Christin har ansvar for kulturpolitikk, koordinering av forvaltningsoppgaver, Frifond organisasjon, Frifond kompetanse og aktivitet, koordinering av arbeidsgrupper og personal.

Erlend Rasmussen

Seniorrådgiver
E-post: erlend.rasmussen [æt] musikk.no
Mobil: 90 19 55 36

Erlend har ansvar for KOMP og jobber for øvrig med blant annet lokaler til musikkformål og lokale musikkråd.

Magnar Bergo

Seniorrådgiver
E-post: magnar.bergo [æt] musikk.no
Mobil: 90 67 90 67

Magnar er politisk rådgiver og har i tillegg ansvar for forvaltningen av Musikkens hus.

Britt Lillehagen

Rådgiver
E-post: britt.lillehagen [æt] musikk.no

Britt har ansvar for Frifond musikk, samt utbetaling og avregning av VO-midler. Hun har også ansvar for fakturering, postbehandling, kontoradministrasjon og data.

Yakob Tekle Argan

Regnskapskonsulent
E-post: yakob.tekle.argan [æt] musikk.no

Yakob er regnskapskonsulent for Norsk musikkråd og fører i tillegg regnskap for MSF, NTL, FONOKO og Ung i Kor. 

Kjetil Lien Bjelke

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: kjetil.bjelke (æt) musikk.no
Tlf. 90 20 30 64

Kjetil er kommunikasjonsrådgiver og har ansvar for nettsider, informasjonsarbeid, Kulturfordel, Norges musikkommune og Forbildeprisen.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART