Kort, oversiktlig og inspirerende

Nedenfor finner du en serie kortinfo for lokale musikkråd/kulturråd mm. Noen av kortinfoene er ganske så enkle oversikter, andre er noe mer dyptpløyende veiledninger, og enkelte har vedlegg. Kortinfoer i form av maler som krever lokal tilpasning ligger også som nedlastbar Word-fil for lokal tilpasning.

Vi anbefaler kortinfo nr 2, 11, 12, 13 og 14 som ei «startpakke» hvis du skal etablere et lokalt musikkråd/kulturråd.

Vi har enda flere kortinfoer på gang – følg med her!