1. Kom i gang - introduksjon for tillitsvalgte

De lokale musikkrådene er medlem i de respektive fylkesmusikkrådene. Denne kortinfo presenter fylkesrådet og rådet som støtteressurs for de lokale musikkrådene, her eksemplifisert ved Møre og Romsdal musikkråd.