13. Valgkomiteen - et viktig ledd i organisasjonen

Valgkomiteen har stor betydning for utviklingen av rådet. Den skal sikre at rådet får en valgt ledelse gjennom en demokratisk prosess. Her presenteres bl.a. hvordan valgkomiteen kan legge opp sitt arbeid. En redigerbar versjon er også tilgjengelig.