14. Strategi - og handlingsplan

Det er viktig at rådet har en plan for arbeidet sitt. Planen kan være temmelig omfattende, og den kan være ganske enkel. Her skisseres hvordan man kan bygge et middels plandokument.