2. Lokalt musikkråd – et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter

Denne kortinfo omtaler hva et lokalt musikkråd er og hva det gjør/kan gjøre, og hvorfor lokalt musikkråd. Det kommentere også forholdet til kommunen, og gir tips i forbindelse med etablering.