1. Kom i gang - introduksjon for tillitsvalgte

De lokale musikk/kulturrådene er medlem i de respektive fylkesmusikkrådene. Dette kortinfo presenterer fylkesrådet, også som støtteressurs for de lokale rådene. Eksempelet er fra Møre og Romsdal musikkråd.