11. Mønstervedtekter for lokale musikk/kulturråd

Dette er nasjonalt vedtatte mønstervedtekter for lokale musikk/kulturråd som de lokale rådene kan bruke som utgangspunkt for egne vedtekter. De ligger også som nedlastbar Word-fil for lokal tilpasning.