14. Strategi - og handlingsplan

Det er viktig at musikk/kulturrådet har en plan for arbeidet sitt. Planen kan være temmelig omfattende, og den kan være ganske enkel med kanskje bare en sak. 14 A skisserer hvordan man kan bygge et middels plandokument. 14 B angir en mer omfattende plan.