17. Personvern i frivillige lag og foreninger

Nytt personvernregelverk trådte i kraft i juli 2018. Dette kortinfo gir tips til hvordan musikk/kulturrådet kan sette i gang sitt arbeid med loven, og gir en oversikt over de viktigste bestemmelsene.