5. Lokalt kulturpolitisk arbeid

Påvirkning er en viktig oppgave for det lokale musikk/kulturrådet. Her finner du tips til hvordan rådet kan jobbe strategisk kulturpolitisk.