6. Nettressurser i det lokale arbeidet

Nettet er fullt av nettsteder som er nyttige for lokale musikk/kulturråd. Her har vi trukket fram noen som er verdt å se nærmere på.