Ny standard for musikkrom på høring - høringsseminarer

24.10.2013 15:56 Skrevet av

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen ”prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler.

Høringsfrist er 20. november 2013. Det er åpent for alle å uttale seg om høringsforslaget.

Få tilgang til høringsforslaget på Standard Norge sin hjemmeside

I tillegg til Standard Norges åpne nasjonale høringsseminar i Oslo 29. oktober, inviteres det til noen regionale presentasjonsmøter i perioden 28. oktober til 5. november.

Målgruppe for møtene er fylkeskommuner og kommuner (som eier de fleste lokalene som brukes til musikkutøvelse), offentlige institusjoner, arkitekter, akustikere og byggebransjen for øvrig, musikklivet og andre kulturaktører, presse og andre interesserte.

Hensikten er å informere om standarden, etablere et godt grunnlag for å kunne gi gode og grundige høringssvar til Standard Norge, samt øke kunnskapen om akustikk som viktig egenskap ved øving, produksjon, undervisning og formidling av musikk.


NASJONALT HØRINGSSEMINAR

29. oktober kl 10 - 14, Oslo arrangør: Standard Norge

sted: Fylkestingsalen, Akershus fylkeskommune, Galleri Oslo, Schweigaards gate 4, Oslo
Les mer her:
http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Nyhetsarkiv/Bygg-anlegg-og-eiendom/2013/Horingsseminar-om-standarden-for-musikkrom/

 

REGIONALE HØRINGSSEMINARER

Bergen: mandag 28. oktober kl 12 – 16

sted: møterom Vestland i Hordaland fylkeskommune
arrangører: Hordaland fylkeskommune og Hordaland musikkråd
Les mer her: http://www.musikk.no/hordaland/nyheter/saker/horingskon/
og http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/Kultur/Kulturnytt/Akustiske-kriterier-for-rom-for-musikkutoving/  

 

Hamar: fredag 1. november 2013 kl 10:15 – 14

sted: Fylkestingsalen, Hedmark fylkeshus, Hamar
arrangører: Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, og Hedmark og Oppland musikkråd
Les mer her:  http://www.musikk.no/ho/prNS8178/

og her: http://oppland.org/Fag-og-tjenester/Kultur/Nyheter-kultur/Horingskonferanse-om-akustiske-kriterier-for-musikklokaler/

 

Arendal, mandag 4. november kl 11 – 14

sted: Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus
arrangører: Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Aust-Agder og Vest-Agder musikkråd
Les mer her: http://www.musikk.no/aust-agder/kurs/

 

Bodø, tirsdag 5. november kl 12 – 16

sted: Sinus, Storgata 7,
arrangører: Nordland fylkeskommune, Nordland musikkråd
Les mer her: http://www.musikk.no/nordland/nyheter/ny-nasjona/

og her: http://www.nfk.no/Artikkel.aspx?AId=28385&back=1&MId1=2551

Påmeldingsskjema til møtet i Bodø finner du her

 

Ulsteinvik, mandag 11. november kl. 12 - 16

sted: Sjøborg Kulturhus
arrangører: Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Møre og Romsdal musikkråd og Sogn og Fjordane musikkråd
Les mer her: http://www.musikk.no/sognogfjordane/nyheter/nyheter-innhold/ny-nasjona1/

Påmeldingsskjema til møtet i Ulsteinvik finner du her

 

Bakgrunn

Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og framføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne utvikle seg og å spille bedre, og publikum får ikke den musikkopplevelsen de forventer hvis de akustiske forholdene ikke er gode.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Standard Norge har utarbeidet et forslag til en Norsk Standard som stiller krav til rommene etter den musikkformen de skal brukes til (forsterket musikk, lydsvak akustisk musikk og eller lydsterk akustisk musikk). Bak den nye standarden står representanter fra ulike fagmiljøer og interessegrupper, som for eksempel musikkorganisasjoner, kommuner, rådgivende ingeniører, akustikere, lydteknikere og arkitekter.

Se også Bedre lydforhold i musikkrommene:
http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Nyhetsarkiv/Bygg-anlegg-og-eiendom/2013/Bedre-lydforhold-i-musikkrommene/

og

Bedre klang for korpsene
http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Nyhetsarkiv/Bygg-anlegg-og-eiendom/2013/Bedre-klang-for-korpsene-/

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART