Presentasjoner

05.11.2013 21:57 Skrevet av

Her finner du og kan laste ned presentasjoner som er gitt på møter om standarden.

Landskonferanse for lokale musikkråd, 27.-29. september

/share/mime/48/pdf.png NS 8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse", Jon G. Olsen
(2013_lokmr-alesund.pdf, 446kB)

Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds ledermøte
19. oktober

/share/mime/48/pdf.png Hvorfor trenger vi en akustisk standard for musikkokaler, Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-hvorfortrengsns8178.pdf, 167kB)

/share/mime/48/pdf.png Ett kulturhus hjelper lite, fra Ski musikkråd, Aksel G. Roksti
(2013_skimusikkrad.pdf, 127kB)

/share/mime/48/pdf.png Hva er en "Norsk Standard", Iiris Turunen-Rindel
(presentasjon-av-standard_final-iiris-turunen-rindel_2013-10-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon av prNS8178, Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-presentasjon-av-prns8178.pdf, 589kB)

/share/mime/48/pdf.png Planlegging av gode lokaler til musikk, Bjørn Boge, Oslo musikkråd
(kulturlokaler-1910-nmr-v2_bjornboge.pdf, 1MB)

Høringsmøte Bergen, 28. oktober

/share/mime/48/pdf.png Hvorfor trengs en Norsk standard for musikklokaler, Jon G. Olsen
(2013_jgo-hvorfortrengsns8178-bergen-1.pdf, 228kB)

/share/mime/48/pdf.png Hva er en "Norsk Standard", Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-presentasjon-av-standard-bergen-2.pdf, 919kB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon av forslaget til ny standard, Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-presentasjon-av-prns8178-bergen-3.pdf, 557kB)

Offisielt høringsseminar, Oslo, 29. oktober

Standard Norges offisielle høringsseminar ble holdt 29. oktober i fylkestingssalen i Akershus fylkeskommune, Galleriet i Oslo. Foredragsholderfe var flere av deltakerne i arbeidsgruppen, akustikere og represemntanter fra musikklivet.

Følg lenke til alle presentasjonene som ble holdt på høringsseminaret

Høringsmøte Hamar, 1. november

/share/mime/48/pdf.png Hvorfor trengs en Norsk standard for musikklokaler, Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-hvorfortrengsns8178-hamar.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Hva er en "Norsk Standard", Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge
(presentasjon-av-standard_final-iiris-turunen-rindel_2013-10-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon av forslaget til ny standard, Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-presentasjon-av-prns8178-hamar.pdf, 344kB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon av forslaget til ny standard, akustiker Kristian Meisingset, Reinertsen
(ns8178-hamar011113_001.pdf, 2MB)

Høringsmøte Arendal, 4. november

/share/mime/48/pdf.png Hvorfor trengs en Norsk standard for musikklokaler, Jon G. Olsen
(2013_jgo-hvorfortrengsns8178-arendal.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Hva er en "Norsk Standard", Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd
(presentasjon-av-standard_final-iiris-turunen-rindel_2013-10-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon av forslaget til ny standard, Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-presentasjon-av-prns8178-arendal.pdf, 345kB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon av forslaget til ny standard, akustiker Magne Skålevik, Brekke&Strand
(ns-8178-akustiske-kriterier-for-rom-og-lokaler-til-musikkutovelse.pdf, 1MB)

Høringsmøte Bodø, 5. november

/share/mime/48/pdf.png Hvorfor trengs en Norsk standard for musikklokaler, Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-hvorfortrengsns8178-bodo.pdf, 240kB)

/share/mime/48/pdf.png Hva er en "Norsk Standard", Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd
(presentasjon-av-standard_final-erlendrasmussen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon av forslaget til ny standard, Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
(2013_jgo-presentasjon-av-prns8178-bodo.pdf, 345kB)

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART