Supperåd om ny personvernlovgivning

Tema på supperådet 1. mars er «Ny personvernlovgivning og betydningen for frivillige organisasjoner» ved generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Fra og med 25. mai 2018 trer den nye personvernlovgivningen i kraft. Regelverket vil få betydning for innhenting, lagring mm av personopplysninger.

KOMP-tildelingen 2018

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor de rytmiske sjangerne. Det kom inn 160 søknader til fordelingen til KOMP 2018, med et samlet søknadsbeløp på kr 4 806 206. I møte 24. januar gjorde fordelingsutvalget 102 tildelinger. De største tildelingene var på kr 60 000.

Norsk musikkråd vertskap for europeisk musikkonferanse

I juni vil store deler av musikklivet i Europa samles i Oslo. Styremedlem i European Music Council, Victoria Liedbergius, lover et spennende og variert program, med fokus på musikkens rolle i det europeiske fellesskapet.

Ny regjering skal vurdere tippemidlene til kulturbygg

Søndag ble det klart at Venstre inngår regjeringssamarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet. «Jeløya-plattformen» har flere lovende signaler for musikkfrivilligheten i tiden som kommer.

Kunngjøring - Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner

Også for tilskuddsåret 2018 er denne tilskuddsordningen finansiert over Tippenøkkelen. Det betyr at søkerorganisasjonene ikke mottar endelig tilskuddsbrev og midler før i juni. Norsk musikkråd er i dialog med Kulturdepartementet, slik at vi også i år kan foreta en tentativ fordeling i løpet av februar/mars med utbetaling av 5/12 av tilskuddet.

Norsk musikkråds innspill til kulturmeldingen

Gode øvings- og fremføringsforhold er en forutsetning for musikkaktivitet landet rundt. Norsk musikkråd har vært så heldig å få komme med innspill til den nye kulturmeldingen, og der etterspør vi blant annet et økt fokus på kulturarenaer. 

Aldri med lua i hånda

Som barn fikk Eva Tovsrud Knutsen beskjed av faren om at hun aldri må stå med lua i hånda. Dette har blitt en slags leveregel for lederen av Kongsberg musikkråd, og trolig vært avgjørende for at Norges eldste industriby nå har et av landets fineste kulturhus. 

Supperåd om opphavsrett

Tirsdag 5. desember inviterte Norsk musikkråd til supperåd om opphavsrett. Tilstede var Kopinor og TONO, foruten jussprofessor Olav Torvund, som regnes som en av de fremste ekspertene på området. Ca. 40 fremmøtte fra medlemsorganisasjonene fikk en nyttig orientering om kollektive avtaler og opphavsrettens funksjon.

Husk å søke KOMP!

KOMP – støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hip hop med mer – har søknadsfrist 15. desember 2017. 

15 millioner kroner til tiltak mot spillproblemer

Regjeringen har fordelt 15 millionar kroner av overskuddet fra Norsk Tipping til tiltak mot spillproblemer i 2018. Tiltakene skal forebygge spillproblemer knyttet til dataspill og pengespill.

Å planlegge for kultur

Iver Waage i Oslo musikkråd har vært sentral i arbeidet med å få musikklokaler inn i planverket for nye skolebygg. Han er tydelig på at man må følge hele planprosessen, fra begynnelse til slutt. Hvis du er en av dem som ønsker å bidra til at rom for kultur skal få større plass i skoleplanleggingen i din hjemkommune, kan det være lurt å skule til Oslo og hvordan de har gjort det. 

Vi må TA plass!

Skolebygg fungerer som lokale kulturhus landet over, men er i liten grad bygget for det. De fleste som er engasjert i kultur og frivillighet har fått erfare at deres behov ikke blir ivaretatt, og det blir jammen ikke elevenes heller. Kulturtanken inviterte til innspillkonferanse sist uke og rettet fokuset på den mangelfulle anleggssituasjonen, og hvordan kulturlivet i fellesskap bør jobbe for å bli hørt. 

Venstre og KrF vil reversere kuttene til studieforbund

«Vi ønsker selvsagt disse prioriteringene hjertelig velkommen, og håper at KrF og Venstre klarer å tale frivillighetens sak i de endelig budsjettforhandlingene», sier daglig leder i Musikkens studieforbund, Ludvig Claeson.

Statsbudsjettet: Mer til kultur?

Budsjettåret 2018 fremkaller ikke champagnekorker. Kulturbudsjettet inneholder noen prioriteringer av frivilligheten, men dessverre blir andre deler av det frivillige kulturlivet rammet hardt. Tilskuddet til voksenopplæring blir kuttet med 13,1 prosent.

Supperåd om kulturbudsjettet

Tone W. Trøen (H) skal lede kulturkomiteen på Stortinget denne perioden. Møt henne på neste supperåd hos Norsk musikkråd. Tema er kulturpolitikken og kulturbudsjettet 2018. Møtet begynner kl 11:00, suppen er klar kl 10:30. Påmelding - klikk her

Et kulturelt kretsløp med Kopinor

Kor-, korps- og orkestermiljøet er storforbrukere av noter, både i form av originaler og i noen tilfeller også kopierte eksemplarer. Kopinor gir tillatelse til kopiering innenfor visse rammer og sikrer opphavsmenn og utgivere betaling for den kopieringen som skjer, noe som gir økonomisk grunnlag for at nye verk kan bli skapt. 

Gloppen er Norges musikkommune

Årets vinner har gjort en stor innsats for å gi alle aldersgrupper muligheten til å oppleve og delta i musikk. Gloppen i Nordfjord er Norges musikkommune 2017. Vi gratulerer!

Kulturanlegg og breddekultur

Vil fotballen få alle penga? Vi stilte spørsmålet under Arendalsuka, og fikk politikere, kommentatorer og organisasjonsfolk til å hjelpe oss med å svare: Etter en kraftig opptrapping og satsing på idrettsanlegg, synes det som at det er enighet om at breddekulturen nå må få et løft.

Arendalsuka: Debatt, stand og fest!

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund vil være hjertelig tilstede under hele Arendalsuka 2017. Den etterhvert så tradisjonsrike politiske mønstringen går av stabelen 14. - 19. august. Vi kjører igang både fest og debatt, i tillegg til at vi som vanlig viser frem litt av det store mangfoldet i det musikklivet. Vi låner ut standen vår til musikkorganisasjoner som ønsker standplass noen timer - ta kontakt!

Landskonferanse for lokale musikkråd

Velkommen til en kreativ og matnyttig landskonferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm på naturskjønne Hurdalsjøen konferansehotell. Årets konferanse har fått tittelen "Det offentlige som ressurs for det frivillige - Det frivillige som ressurs for det offentlige". 

Bård Vegar Solhjell ny styreleder i Norsk musikkråd

Etter en lang fartstid i politikken annonserte Solhjell i fjor at han trekker seg etter inneværende stortingsperiode. Han hadde ingen nye planer, og spøkte med at han "fikk ringe First House hvis alt gikk galt". Nå er det klart at en av tingene han skal gjøre, er å være styreleder i Norsk musikkråd, etter at han ble enstemmig valgt under helgens årsmøte i Molde.

Kulturdepartementet: Ny åndverkslov

Regjeringen legger lovproposisjon om ny åndsverklov frem for Stortinget.

Kulturen er et økosystem som må pleies

Ellen Persvold er i fyr og flamme om dagen: Ikke bare skal hun sitte i styret i Kulturalliansen, men hun går etter alle solemerker på med en nye periode i Norsk musikkråd også. I tillegg skal hun fortsette ufortrødent med sine oppgaver som daglig leder i Valdres Folkemusikkarrangement.

Kulturdepartementet: 5 milliardar i overskot i Norsk Tipping

Kulturdepartementet har i dag fordelt overskotet i Norsk Tipping for 2016 til samfunnsnyttige føremål. Generalforsamlinga har óg valt nytt styre for perioden 2017 – 2019. 

Kunngjøring - Speltilskudd 2017

Kulturdepartementet har besluttet at Teateralliansen v/Norsk musikkråd skal forvalte og fordele statens tilskudd til historiske spel og friluftsspel 2017 - Speltilskudd. Det er oppnevnt et eget Fordelingsutvalg for ordningen. Søknadsfrist er 31. januar 2017. Fordelingsmøtet blir avholdt medio februar, og alle søkere blir tilskrevet etter dette.  

Momskompensasjon til 23 000 frivillige lag og organisasjonar

I desse dagar mottar om lag 23 000 organisasjonar 1,3 milliardar kroner i momskompensasjon. Over 2000 fleire organisasjonar får del i momskompensasjonsordninga i år enn i fjor. Det store talet på mottakarar viser at ordninga når heile breidda av frivillige organisasjonar.

Ny generalsekretær i Norsk musikkråd

Tidligere leder i LNU, Bjarne Dæhli, er ansatt som ny generalsekretær i Norsk musikkråd fra nyttår. "Han har den perfekte kombinasjonen av bred politisk forståelse, erfaring fra både organisasjonslivet og privat sektor, og et stort engasjement for feltet. Vi er overbevist om at vi har funnet den riktige lederen i Bjarne Dæhli", sier styreleder Eline Moe Melgalvis.

Lurer på hvorfor fotballen skal ha alle pengene

(NRK Sørlandet) Lokalpolitikere blendes av pengefokuset i toppfotballen når de bruker millioner på nye stadionanlegg fremfor kultur, mener kritiker.

-Kulturbudsjettet er ikke en salderingspost

Onsdag 12. oktober fikk Supperådet et spennende møte med leder av kulturkomiteen, Svein Harberg (H). Han kommenterte prioriteringene i statsbudsjettet, og mente selv at de har oppnådd hovedmålet: At kulturbudsjettet ikke skal være salderingspost til tross for nedgangstider i norsk økonomi.

Idrett (26) – Kultur (01)

Nok en gang kutter Kulturdepartementet i tilskuddet til regionale kulturbygg. Siden 2015 har tilskuddet blitt drastisk redusert fra 135 millioner kroner til 47 millioner kroner for 2017. Fritidsmusikklivet opplever dermed at den kulturelle grunnmuren systematisk blir bygget ned.

Norsk Tipping innfører en månedlig tapsgrense for spill

Som første spillselskap i verden innfører Norsk Tipping 2. oktober en månedlig tapsgrense for deltagelse i alle spill hos selskapet. Dette innebærer at Norsk Tippings spillere ikke vil kunne tape mer enn 20 000 kroner per måned. 

Inspirende supperåd med Bård Vegar Solhjell

Stortingsrepresentant for SV, Bård Vegar Solhjell, sparket i gang høstens rekke med Supperåd onsdag med over tretti publikumere på Schous og flere tilhørere direkte på Facebook.

Kulturalliansen skal styrke kulturfrivilligheten

Mandag 5. september ble Kulturalliansen stiftet av 30 organisasjoner. En arbeidsgruppe har i løpet av et års tid utredet grunnlaget for en ny sammenslutning for det frivillige kulturfeltet. Målsetningen er å skape større innflytelse i kulturpolitikken. Norsk musikkråd er blant de 30 stifterne.

Innspelsmøte om Spelfondet, 28. oktober

Teateralliansen v/Norsk musikkråd overtok forvaltningsansvaret for tilskotsordninga for historiske spel frå og med 2016, og vi ønskjer sjølvsagt å forvalte og utvikle denne i tråd med ønskja og behova i spelmiljøet. På bakgrunn av dette inviterer vi dei historiske spela til eit innspelsmøte om tilskotsordninga.

 

Arendal er Norges nye musikkommune

I knivskarp konkurranse med 18 andre kommuner, mottok  Arendal mottok den gjeve utmerkelsen på hjemmebane onsdag 17. august. Kulturminister Linda Hofstad Helleland overrakte prisen til en begeistret ordfører Robert C. Nordli på et arrangement under Arendalsuka.

Kulturdepartementet utlyser midler til fritidsaktiviteter for barn i inntektsfattige familier

Kulturdepartementet utlyser 10 mill. kroner til felles innsats  som skal bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Økt driftstilskudd til de landsomfattende musikkorganisasjonene

Kulturandelen av Norsk Tipping AS sitt overskudd fra 2015 ble fordelt fredag 17. juni og tilskuddet til de landsomfattende musikkorganisasjonenes drift og aktiviteter ble tilgodesett med en økning på 2 millioner.

Fritidserklæringen signert

Tirsdag 7. juni skrev Frivillighet Norge, Statsministeren, KS og en rekke frivillige organisasjoner under på Fritidserklæringen på Forandringshuset på Grønland i Oslo.

Erfaringsrapport om momskompensasjonsordningen

Frivillighet Norges erfaringsrapport om momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er klar. Rapporten er basert på tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner.

Forbildeprisen på by:larm 2016

Fredag 4. mars deles det ut fem Forbildepriser på by:Larm. 18 unge, talentfulle artister fra hele Norge kjemper om de gjeve stipendene. Artistene er plukket ut av by:Larms egen jury, i samarbeid med stifterne av prisen, som er Norsk musikkråd/Frifond musikk og Norsk Tipping.

 

"Kulturfordel" er lansert

Norsk musikkråd lanserte i dag sitt nye fordelsprogram for alle medlemmer, Kulturfordel. Hanne Kolstø sto for musikken og flere av samarbeidspartnerene stilte opp med infostand, konkurranser og premier.

Hvor mye synges det i Norge?

Krafttak for sang vil gjerne dokumentere hvor mye som skjer av sangaktiviteter hver dag over hele landet. Derfor ønsker de å registrere så mye som mulig av slikt som foregår i perioden 6. til 20. mars. Registrer deres sangaktiviteter ved å følge lenken under.

Norsk musikkråd lanserer Kulturfordel

25. februar lanserer Norsk musikkråd Kulturfordel - musikklivets eget fordelsprogram.
Lanseringen skjer i våre lokaler i Trondheimsveien 2J i Oslo, og alle med medlemstilknytning er invitert til å delta.

Musikkutstyrsordningens neste søknadsfrist er 1. mars

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningens formål er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele lander, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Nominer din kommune før 1. februar

Nominasjonsfristen for Norges musikkomune 2015 er 1. februar. For 2014 var det Hamar som gikk av seieren, blir det din kommune i år?

KOMP-midlene for 2016 er fordelt

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2016. Det kom inn 153 søknader, og 103 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.550.000 til disposisjon.

Et samlet kor-Norge

Alle kororganisasjonene i Norge og dirigentorganisasjonen FONOKO har i dag, 18. januar 2016, undertegnet en samarbeidsavtale under navnet Koralliansen. Dermed har korfeltet nå et slagkraftig samarbeidsforum som representerer til sammen 66.000 medlemmer.

Er din kommune Norges beste musikkommune?

For året 2014 var det Hamar kommune som ble kåret til landets beste tilrettelegger for lokalt musikkliv. Nå kan musikkentusiaster over hele landet komme med forslag til hvem som fortjener å smykke seg med «tungvekterbeltet» for 2015.

Søknadsfrist for komp 2016: 15. desember 2015

Søknadsfrist for KOMP 2016 er 15. desember 2015. Online søknadsskjema åpnes 1. desember.

Det frivillige musikklivet trenger et løft for å utløse enda mer frivillighet og musikkglede!

Det frivillige musikkorganisasjonene i Norge, som representerer 150.0000 medlemmer, står sammen om et etterlengtet løft. 

Utredning i startfasen

Kulturalliansen holdt i dag et informasjonsmøte for musikkorganisasjonene om utredningen av en ny paraply for det frivillige kulturfeltet.

Kulturdepartementet bevilger 1 million kroner til utredning av etablering av kulturparaply

Kulturminister Thorhild Widvey har offentliggjort at Kulturalliansen vil motta 1 million kroner for å kartlegge og utrede behovet for en felles nasjonal møteplass for de frivillige kulturorganisasjonene.

Ekstrabevilgning på 1,5 millioner kroner

Regjeringen har i dag bevilget 1,5 millioner ekstra til tilskuddsordningen for landsdekkende musikkorganisasjoner.

God sommer!

Norsk musikkråd har sommerferie, og benytter muligheten til å ønske alle en god sommer!

Vi er tilbake på kontoret igjen 10. august.

Norges tre beste musikkommuner i 2014

Kommunene Hamar, Lørenskog og Radøy er nominerte til den gjeve tittelen som Norges musikkommune i 2014. Prisen deles ut for andre gang, og har som mål å gjøre stas på norske kommuner som gjør en ekstra innsats for sitt lokale musikkliv.

Musikktinget 2015

Det er fire uker igjen til årets Musikkting går av stabelen på Hamar og endelig program og saksdokumenter er klare.

KOMP-midlene for 2015 er fordelt

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2015. Det kom inn 155 søknader, og 102 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.564.000 til disposisjon.

Kårer Norges beste musikkommune

I mai vil én av landets 428 kommuner bli utropt til «Norges musikkommune 2014». Det er Norsk musikkråd som står bak kåringen, som gjennomføres for andre gang. Målet er å sette fokus på hvilke ambisjoner norske kommuner har for sitt lokale musikkliv og hedre kommuner som satser helhetlig og langsiktig. Alle kan nominere sin favoritt-kommune og fristen går ut 1. april. Det var Stavanger kommune som stakk av med den gjeve tittelen i 2013.

Forbildepriser på til sammen 300 000 kr delt ut på by:Larm

Med flest stemmer av de nær 8000 publikumsstemmene, var det talentfulle BROEN fra Trondheim/Oslo som stakk av med stipendet på 100 000 kr og publikumsprisen som Årets Forbilde. De fire andre Forbildeprisene på 50 000 kr hver, gikk til stjerneskuddene SLUTFACE, RESIRKULERT, OMVR og MISS TATI. Til sammen var 22 unge og talentfulle artister fra hele Norge nominert, og alle spiller på årets by:Larm som åpnet i Oslo i går.

22 artister kjemper om fem Forbildepriser på by:Larm

4. mars deles det ut fem Forbildepriser på by:Larm i Oslo. Nå kjemper 22 unge, talentfulle artister fra hele Norge om de gjeve stipendene – og publikum kan stemme frem sin favoritt. De 22 nominerte artistene er plukket ut av by:Larms egen jury, som i oktober annonserte årets «Juryens Utvalgte».

SØKNADSFRIST FOR KOMP 2015: 10. FEBRUAR 2015

Kulturdepartementet har bekreftet at KOMP skal videreføres, og fortsatt administreres av Norsk musikkråd. KOMP-midlene for 2015 lyses herved ut med søknadsfrist 10. februar.

Rogaland musikkråd søker daglig leder

Rogaland musikkråd søker daglig leder, søknadsfristen er 1. februar.

Les hele stillingsutlysningen på Rogaland musikkråd sin hjemmeside.

Kårer Norges beste musikkommune

Til våren vil én av landets 428 kommuner bli utropt til «Norges musikkommune 2014». Det er Norsk musikkråd som står bak kåringen, som gjennomføres for andre gang. Målet er å sette fokus på hvilke ambisjoner norske kommuner har for sitt lokale musikkliv og hedre kommuner som satser helhetlig og langsiktig.

Stort oppmøte på Supperåd om kulturbudsjettet

Over 50 representanter fra det frivillige musikk- og kulturlivet var tilstede da statssekretær I Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, , snakket om kulturbudsjettet for 2015 på Norsk musikkråds Supperåd.

Kommune- og fylkestingsvalget 2015

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har utarbeidet innspill til både kommune- og fylkespartiene i forbindelse med valgkampen til kommune- og fylkestingsvalget i 2015. På vegne av både egne medlemsorganisasjoner og med støtte fra andre fokuserer vi på gode lokaler til musikkformål, bedre og enklere hverdag for det lokale musikklivet, og økt regionalt samarbeid med det offentlige. Formålet er å gi noen av musikklivets viktigste behov en plass i valgkampen. Vi fikk mye god respons på et tilsvarende initiativ ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

Søk om midler til ditt Prøysen-prosjekt

1. september er fristen for å søke om midler til lokale tiltak og prosjekter gjennom støtteordningen i Prøysenfest!.

Regionkonferanser for lokale musikkråd høsten 2014

I 2014 erstattes landskonferansen for lokale musikkråd av to regionale konferanser, Region Øst (10. – 12. oktober) og Region Nord (7. – 9. november). Begge arrangeres om bord i båt, begge åpner for deltakelse fra andre landsdeler, og begge åpner også for deltakelse fra andre lokale kulturaktører enn lokale musikkråd (kulturråd/kulturnettverk, kommuner med mer).

Frifond-forvalterne krever ansvarlig spillpolitikk

Norsk Tipping avholder i dag sin årlige generalforsamling, den første siden de åpnet sitt nettkasino. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU, Norsk musikkråd og Norsk teaterråd forvalter deler av overskuddet fra Norsk Tipping – FRIFOND og følger nøye og spent med i utviklingen i norsk spillpolitikk, Norsk Tippings enerettsmodell og nye spill.

Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer?

Velkommen til fagseminar om kulturarenaer 10. juni i Hamar kulturhus. Seminaret arrangeres av NOKU i samarbeid med Musikkutstyrsordningen Noregs Ungdomslag, Norges Husflidslag, Norsk kulturskoleråd, Norsk musikkråd og Norsk teaterråd. Flyer med program finner du her.

Prioritering av det frie feltet - fleip eller fakta?

24. april kl.13.30–16.30 på Litteraturhuset i Oslo.

Forbildepriser til kvinnene i musikklivet

Hanne Kolstø, Kaja Gunnufsen, Aurora Aksnes, Sassybeat og Frk Fryd fikk i går kveld Forbildepriser under festivalen by:Larm. Den nyopprettede prisen er i regi av Frifond Musikk og Norsk Tipping, og ble delt ut på Rockefeller.

Forbildepriser til kvinnene i musikklivet deles ut i kveld

Prisutdelingen foregår på Rockefeller Music Hall i kveld 27. februar, kl. 20:15. Forbildeprisen er på til sammen 300 000 kr i stipender.

KOMP-MIDLENE FOR 2014 ER FORDELT

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2014. Det kom inn 150 søknader, og 89 av disse ble tildelt støtte. - I år kan KOMP vise til flere grensesprengende tildelinger. Det er gitt støtte til kurs i bygging av klassisk rørforsterker og kurs i bygging av synthesizer. Prøysenjubileet vises også igjen i en tildeling til prosjektet ”Prøysen som tradisjonsbærer”. Det er gitt flere tildelinger til gode kursprosjekter for jenter, i tillegg til joik og andre samiske musikkuttrykk. Ellers er prosjekter for barn og unge som vanlig gitt høy prioritet, sier fordelingsutvalgets leder Tonje Johansson.

UEGNETE MUSIKKLOKALER ER ET LOKALT ANSVAR!

Klassisk, en av Norsk musikkråds 34 medlemsorganisasjoner, setter i et tankevekkende weboppslag fokus på mangelen på egnete lokaler for framføring av akustisk musikk. Ubalansen skyldes lokale prioriteringer, men ikke nødvendigvis villete. Misforholdet er i de aller fleste tilfeller et resultat av manglende kunnskap og liten oppmerksomhet, både hos eierne av lokalene og musikklivet.  

KOMP - neste søknadsfrist er 15. desember 2013

Søknadsfrist for KOMP 2014 er 15. desember 2013. KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. Online søknadsskjema åpnes 1. desember.

Supperåd med Turid Birkeland

Onsdag 27. november gjester Turid Birkeland, direktør i Rikskonsertene, Supperådet. med seg har hun temaet "Balanse i (riks-)musikken".

Ukens styreleder:
Per Kristiansen, Aust-Agder musikkråd

Jeg heter Per Kristiansen og er styreleder for Aust-Agder musikkråd. Jeg er rektor ved Risøy folkehøyskole, som har et musikktilbud, og har tidligere jobbet i kulturskole og ved videregående skole ved musikklinjen.

Påmelding til høringsseminar i Bodø

Seminaret avholdes på Sinus tirsdag 5. november kl 12 - 16

Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen ”prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler.

Ukens styreleder:
Jon Egil Henriksen, Rogaland musikkråd

Jeg heter Jon Egil Henriksen og er styreleder i Rogaland musikkråd. Jeg er kulturskolerektor i Haugesund. Den gang jeg gikk inn i musikkrådet var jeg aktiv i et lokalt musikkråd som heter Tysvær musikkråd. Jeg er medlem i diverse organisasjoner, blant annet Norsk jazzforum og UNOF.

Ukens styreleder:
Kari Anne Inderberg Simonsen
Nord-Trøndelag musikkråd

Jeg heter Kari Anne Inderberg Simonsen. Jeg sitter i styret for Ung i Kor Nord-Trøndelag og er gjennom det valgt som styreleder for Nord-Trøndelag musikkråd. Jeg har drevet med barne- og ungdomskor i ca. 20 år og har også spilt i korps og orkestre tidligere.

Prisdryss på Folkelarm

Årets Folkelarm gikk av stabelen i Oslo i helga med seminarer, konserter og utdeling av Folkelarmpriser.

Ukens styreleder:
Elisabeth Næsheim, AKKS

Jeg heter Elisabeth Næsheim og er styreleder i AKKS. Min bakgrunn er fra Kultur & ledelse ved handelshøyskolen BI Nydalen, Oslo. Jeg er 31 år og bor i Sandnes i Rogaland. I løpet av min fartstid i AKKS har jeg arbeidet som daglig leder av AKKS Stavanger, siden sittet som nestleder i AKKS sentralt før jeg i sommer tok over som styreleder for organisasjonen.

Statusrapport om verdens sivilsamfunn

CIVICUS World Alliance for Citizen Participation har skrevet en fyldig statusrapport om utfordringene verdens sivilsamfunn møter

Ny nasjonal standard for akustikk i musikklokaler ute på høring

Akustikk i musikklokaler har i mange år vært et sentralt innsatsområde for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. I 2011 bestemte Standard Norge at det skulle utarbeides en nasjonal standard på området. Under akustikkomiteen i Standard Norge ble arbeidsgruppa ”Akustikk for musikkrom” etablert i januar 2012. Både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har vært representert i den bredt sammensatte og godt kvalifiserte arbeidsgruppa.

Edvardpris til Ragnar Olsen

Tidligere styremedlem i Norsk musikkråd, Ragnar Olsen, ble i forrige uke tildelt Edvardprisen for 2013 i kategorien "Tekst til musikk."

Ukens styreleder:
Ragnhild Skarsten Larsen, Vest-Agder musikkråd

Jeg heter Ragnhild Skarsten Larsen og er styreleder for Vest-Agder musikkråd. Jeg har ingen musikkutdannelse eller annen musikalsk bakgrunn. Det er kontor som er min bakgrunn men jeg har deltatt innen musikk på det administrative plan i mange år.

Ukens styreleder:
Bjørn Hansen, Akershus musikkråd

Jeg heter Bjørn Hansen og er styreleder i Akershus musikkråd. Jeg er også styreleder i Ski musikkråd og medlem i Korpsnett Norge i tillegg til at jeg driver som selvstendig næringsdrivende.

Ukens styreleder:
Kristine Drake, Hordaland musikkråd

Vi starter opp igjen med Ukens styreleder, og den første som får presentere seg og sin organisasjon er Kristine Drake som er styreleder i Hordaland musikkråd.

Anne Aasheim gjestet "Supperådet"

Høstens første Supperåd gikk av stabelen mandag og Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd møtte over tretti fremmøtte fra det frivillige kulturfeltet til kulturdebatt.

Global Dignity søker frivillige veiledere

En dag i oktober hvert år arrangeres Dignity Day. Norsk musikkråd deltok som frivillige veiledere på Global Dignity i fjor. "Det er gøy og inspirerende å bruke noen timer på å lytte på ungdommene og deres verdighetshistorier", sier daglig leder Magnar Bergo.

"Supperåd" med Anne Aasheim

Norsk musikkråd inviterer til "Supperåd" med Anne Aasheim, direktør i Kulturrådet, mandag 2. september.

Kulturministeren ønsker innspill til rødliste

Kulturdepartementet skal nedsette et fagutvalg som skal vurdere kandidater til rødlista for kulturuttrykk og inviterer alle til å sende inn forslag. Formålet med lista er å samle inn kunnskapen før den forsvinner og å gjøre kunnskapen tilgjengelig for nye generasjoner.

Landskonferanse for lokale musikkråd 2013

I 2013 arrangeres landskonferansen for lokale musikkråd 27. – 29. september, i Ålesund (Rica Parken Hotell). Det er fortsatte mulig å melde seg på. Vi setter fokus på: Kulturutredningen, innflytelse, brukermedvirkning i lokale planprosesser og byggeprosjekter, frivilligmelding og samarbeid. Dette er sentrale tema for lokale musikkråd.

Nytt styre og ny medlemsorganisasjon i Norsk musikkråd

31. mai – 2. juni var Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd samlet til Musikkting i Trondheim. Under landsmøtet var det en god musikkpolitisk debatt om Kulturutredningen 2014, nytt styre ble valgt og Stavanger ble kåret til Årets musikkommune 2012.

Årets Musikkting kjemper for bedre øverom

Behovet for flere øverom i alle norske kommuner er den viktigste saken på agendaen når Norsk musikkråd samles til Musikkting i Trondheim 31. mai – 2. juni. I tillegg skal vinneren av prisen Årets musikkommune 2012 offentliggjøres.

Hilsen fra styreleder

Til helgen samles store deler av norsk musikkliv på Musikktinget i Trondheim. Det er med stor glede jeg ser frem til å møte alle delegatene som representerer hele bredden i Norges mangfoldige musikkliv. Nærmere nitti musikkildsjeler er påmeldt, så det ligger an til gode diskusjoner for musikklivets beste. 

Dette er Norges tre beste musikkommuner

Inderøy, Stavanger og Vefsn kommune er nominerte til prisen Norges musikkommune 2012. Prisen deles ut for første gang i år, og setter fokus på kommuner som gjør en ekstra innsats for sitt lokale musikkliv.

Kultur, en grunnpilar i Norden

Nordisk ministerråd har nylig vedtatt en strategi for det nordiske kultursamarbeidet for 2013 - 2020.

Lokalene er for dårlige i norsk musikkliv

Daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo, er intervjuet om vilkårene for kulturlokaler på ballade.no.

Norsk Tippings årsrapport 2012

Norsk Tippings bidrag til samfunnsnyttige formål, som fordeles via Tippenøkkelen, Grasrotandelen og overskuddet fra spillet Extra, utgjorde 4038 millioner kroner i 2012. Det blir over 11 millioner kroner til gode formål hver dag gjennom hele året! Dette skriver Norsk tipping i sin rapport for 2012. 

Folkehelsemeldingen er lagt frem

Fredag 26. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar". I tillegg har nylig de nordiske kulturministerne besluttet en felles nordisk satsing på kultur og helse.

JA til flere rom for spilleglede!

Dårlig luftkvalitet, vanskelige lysforhold, uønsket støy og laber akustikk. Slike forhold møter mange av de over 500 000 kulturentusiastene og kulturskoleelevene som ukentlig samles for å spille, synge i kor, danse eller drive teater på skoler, gymsaler og kulturhus landet over. Mange av disse er barn og unge. Oppropet Rom for spilleglede mener alle fortjener gode rom for kreativ utfoldelse - ikke rom som er uegnet, dårlige eller til og med helsefarlige!

Slå ring om enerettsmodellen

Norsk musikkråd ønsker å bevare dagens spillpolitikk slik at Norsk Tipping har enerett på spill i Norge. Norsk musikkråd har sammen med Norsk teaterråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner sendt over forslag til resolusjon til Frivillighet Norge hvor vi oppfordrer frivilligheten til å slå ring om den norske enerettsmodellen.

Høring om momskompensasjon

Kulturdepartementet har sendt utkast til forskrift for forenklet momskompensasjonsordning for frivillige på høring. Frist for høringssvar er 4. april 2013.

Ukens styreleder: Torbjørn Valum, Norsk Rockforbund

Torbjørn Heitmann Valum, styreleder i Norsk Rockforbund - konsertarrangørenes interesseorganisasjon. Jobber som markedsansvarlig i Kongsberg Jazzfestival, og har vært styreleder i Norsk Rockforbund siden 2010. Har bakgrunn fra student- og konsertmiljøet i Oslo, blant annet BLÅ, Det Norske Studentersamfund, Norwegian Wood og Studentfestivalen i Oslo. Organisasjonsbakgrunn fra Elevorganisasjonen, Operasjon Dagsverk, Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner og Studentsamskipnaden i Oslo.

Kulturløftet 3

Onsdag 6. mars er det oppstartsmøte for Kulturløftet 3 på Dansens Hus i Oslo. Det vil også bli innspillsseminarer i alle fylkene utover våren.

Kulturutredningen 2014

Det offentlige utvalget, med Anne Enger i lederstolen, har overlevert sin innstilling til kulturminister Hadia Tadjik. "Alle" kulturorganisasjonene var til stede under den historiske begivenheten da Enger-utvalget bla understreket at det nå var tid for et lokalt kulturløft. For alle oss i Musikkrådet og for alle de som daglig brenner for det lokale musikklivet, er dette god musikk i våre ører.

Ukens styreleder: Carl Ninian Wika, De Unges Orkesterforbund

For tiden fiolinstudent ved Institutt for musikk, NTNU i Trondheim. Mange års erfaring fra orkesterlivet, blant annet Toppen Internasjonale Sommermusikkskole i Mosjøen, Norsk Ungdomssymfoniorkester, og er også styremedlem i World Federation of Amateur Orchestras.

Tilskudd til å feire Stemmerettsjubileet

I anledning Stemmerettsjubileet har Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet delt ut 3 millioner kroner til en rekke lokale feiringer. "Kvinnestemmer", et samarbeid mellom Aust-Agder musikkråd og Aust-Agder fylkeskommune, og Ladyfest Bergen, et samarbeid mellom AKKS Bergen og tidsskriftet FETT, er blant prosjektene som har fått støtte.

Vi har gitt SV beskjed!

Hvert år i februar inviterer SVs stortingsgruppe de frivillige organisasjonene til å komme med innspill til det neste statsbudsjettet - GI SV BESKJED. Musikkrådet var der og spilte inn tre beskjeder som vi mener vil løfte det frivillige musikklivet.

Ukens styreleder: Unni Færøvik, Oslo musikkråd

Oslo musikkråd er fylkesmusikkråd og fylkesavdeling av Musikkensstudieforbund. Vi har nærmere 600 medlemslag med i overkant av 10.000  medlemmer.

Ukens styreleder: Ivar Sveen, KLASSISK

Ivar Sveen har vært styreleder i KLASSISK siden 2006, og har satt i styret i en årrekke før dette. Han er høyesterettsadvokat i et advokatfellesskap med 13 advokater i Kristiansand.  Han har i en årrekke hatt tillitsverv i Musikkens Venner Kristiansand, De Internasjonale Kirkefestspill I Kristiansand og  Musikkens Venners Landsforbund(MVL)  senere KLASSISK samt i Den norske Advokatforening.

Kårer Norges beste musikkommune

Til våren vil én av landets 428 kommuner bli utropt til  «Norges musikkommune 2012». Målet er å sette fokus på hvilke ambisjoner norske kommuner har for sitt lokale musikkliv og hedre kommuner som satser helhetlig og langsiktig.

Foreslå din kommune her

Rettighetshavere styrkes

Forslag til endringer i åndsverkloven var ute til høring i 2011. Regjeringen foreslår nå endringer i åndsverkloven for å styrke rettighetshavere ved krenkelse av opphavsretten på Internett

Ukens styreleder: Halvard Kausland,
Norsk musikkråd

Som en nyhet på hjemmesidene våre vil vi hver onsdag legge ut "Ukens styreleder". Styrelederne i medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene presenterer seg og sin organisasjon, samt viktige kulturpolitiske saker de arbeider med. Først ut er Norsk musikkråds styreleder, Halvard Kausland. Følg med hver onsdag!

Innlegg: Hold deg til det du kan,
Kyllingstad

Nestleder i MFO, Hans Ole Rian, svarer sivilingeniør Ståle Kyllingstad etter hans innspill om estetiske fag i Dagens Næringsliv forrige fredag.

Innlegget publiseres med tillatelse fra MFO.

Globalisering endrer frivillig sektor
i Norge og Skottland

Hospitant hos Frivillighet Norge og masterstudent Sarfo Baffour fra NTNU har utarbeidet en sammenlignende studie av skotsk og norsk frivillghet.

Kronikk - Ein heilskapleg
frivillighetspolitikk?

Generalsekretærene i de fire store kultur- og barne- og ungdomsorganisasjonene, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, 4 H Norge og Norsk Frilynt Ungdomsforbund, har nylig hatt på trykk en kronikk om frivillighetspolitikk og behovet for helhet i politikk og tilskuddsordninger. Norsk musikkråd har arbeidet for dette og slutter oss til kronikken.

KOMP-MIDLENE FOR 2013 ER FORDELT!

Innen søknadsfristen 15. desember kom det inn 219 søknader til KOMP 2013, med et samlet søknadsbeløp på vel 6 millioner kroner. Til fordeling sto kun 1.720.000 kroner.

Etter en utfordrende prioriteringsjobb gjorde utvalget 145 tildelinger.

Trusler om støttekutt hører
ikke hjemme i et demokrati

Frivillighet Norge reagerer med overraskelse og bekymring på Frps trussel om å kutte statsstøtten til organisasjoner som ikke opptrer "nøytralt". Vi oppfatter utspillet som udemokratisk.

Ny president i NMF

Norsk musikkråd gratulerer Suzette Paasche som nyvalgt president i Norsk Musikkorps Forbund (NMF).

Vi ser frem til samarbeidet for Musikklivet!
Les mer om den nye presidenten på NMF sine sider

Stemmerettsjubileet 1913 - 2013

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen har nå offesielt åpnet Stemmerettsjubileet, sammen med Stemmerettskomiteens leder Kirsti Kolle Grøndahl presenterte statsråden årets kommende markeringer og arrangementer.

Kulturminister Hadja Tajik
hilste frivillighetens toppledere

Hvert år i januar inviterer Frivillighet Norge til konferanse for medlemsorganisasjonenes styreledere og generalsekretærer. Musikkrådet var der med styreleder Kausland og daglig leder Bergo. Kulturminister Hadia Tajik holdt en engasjert innledning om frivillighetspolitikk og frivilliges betydning for demokrati og lokal utvikling. Det var også duket for politikerdebatt.

Evaluering av momskompensasjons-
ordningen

Kulturdepartementet har evaluert momskompensasjonsordningen, og rapporten konkluderer med at frivillig sektor er fornøyd med ordningen.

Momskompensasjon 2012

Rekordmange lokale lag og foreninger mottok momskompensasjon i 2012. Flere enn 16 000 foreninger og lag mottar 619,6 millioner kroner i momskompensasjon i 2012. Det er en økning på nærmere 2000 nye lokale lag og foreninger som får momskompensasjon.

Frivillige skaper verdier for
over 100 milliarder kroner

Aldri før har den økonomiske verdiskapingen vært større i frivillig sektor, og kultur og fritid har en andel på 15 %.  I tillegg kommer verdien de frivillige bidrar med i form av et varmere, mer levende og mer inkluderende samfunn, samt at forskning viser at kulturdeltagelse er positivt i et folkehelseperspektiv.

Norges beste Musikkommune 2012

Norsk musikkråd ønsker å sette fokus på musikkvisjoner i kommunesektoren og synliggjøre gode eksempler på hva som er mulig å få til. Derfor ønsker vi å kåre Norges beste Musikkommune i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og regionale/lokale råd.

Julekampanje: Kortreiste konserter og
miljøvennlige musikkopplevelser!

Er du lei av å gi bort slips og nips? Hva med en felles konsertopplevelse eller et trommekurs i stedet? Musikkopplevelser er noe av det mest miljøvennlig du kan gi bort til jul og vi har samlet våre beste tips!

Kandidatene til Frivillighetsprisen er klare

Frivillighet Norge deler ut Frivillighetsprisen på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember. Prisen blir utdelt for å gi frivillighten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme engasjement.

15. desember er det søknadsfrist for KOMP 2013

KOMP er en støtteordning for opplæring og kompetanseheveing innen de rytmiske sjangerene, og blir forvaltet av Norsk musikkråd. Søknadsfristen er 15. desember og søknadsskjemaet åpnes 1. desember.

To gode og ett dårlig øverom

Resultatet av Akershus sangerforums akustikk-prosjekt viser ett dårlig og to gode øverom blant de tre vinner-korene.

Internasjonal pris til Bluesnews

Norsk Blues Unions nyhetsmagasin Bluesnews er tildelt Keeping the Blues Alive-pris i kategorien Print Media for 2013.

Spellemann fjerner kjønnskategoriene

I en pressemelding sier Spellemann at de fjerner kategoriene Mannlig og Kvinnelig artist for å styrke sjangerklassene.

Aktiviteter i Sogn og Fjordane musikkråd

Sogn og Fjordane musikkråd ble etablert i mars 2012. Årets aktiviteter drives av styret. Etter planen skal det etableres et sekretariat fra 2013.

Supperåd med Olemic Thommesen

Norsk musikkråd inviterte til "Supperåd" med Olemic Thommesen onsdag 10. oktober. Temaet for dagen var "Betraktinger om kulturbudsjettet 2013"

Glede over rekordbudsjett til kulturen

Nær 10 milliarder kroner er totalsummen på neste års kulturbudsjett som ble lagt frem i dag. For flere av Norsk musikkråds medlemmer er årets budsjett gledelige nyheter, både kor, korps og arrangører får et løft. - Vi er glade for økningen på kulturbudsjettet, sier daglig leder i Norsk musikkråd Magnar Bergo. Bergo mener budsjettet er ambisiøst og at dette bekrefter at regjeringen mener alvor med sitt løfte om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014.

Budsjettlekkasjene: Glede hos det frivillige musikklivet!

I løpet av de siste dagene har det kommet to budsjettlekkasjer fra regjeringen som begge er svært positive for kulturlivet og som har vært kampsaker for Norsk musikkråd i flere år. Innføringen av gratis kulturskole og 320 friske millioner til momskompensasjon er positive signaler om et offensivt kulturbudsjett. Statsbudsjettet for 2013 legges frem på mandag.

Hadia Tajik utnevnt til ny Kulturminister

Statsminister Jens Stoltenberg gjorde flere endringer i regjeringen i dag 21. september 2012. Blant annet ble Hadia Tajik (AP) utnevnt til ny Kulturminister. Anniken Huitfeldt fortsetter i regjeringen, men overflyttes til Arbeidsdepartementet.

Hørselsbevisst festivalpublikum

Norsk musikkråd var på plass på Øyafestivalen i forrige uke med hørselskampanjen plugin-turnon. I samarbeid med MFO og Lilleby Audio tilbød vi formstøpte ørepropper til hyggelige festivalpriser, gratis skumpropper sponset av 3M og informasjon om musikk og hørsel.

Vellykka munnspillkurs med støtte fra KOMP

I mars arrangerte Sør-Trøndelag musikkråd kromatisk munnspillkurs, i samarbeid med Norsk munnspillforum og Trondheim munnspillklubb.

Tippenøkkelen endres - kulturens etterslep løftes?

Kor, korps, orkester og musikklivet generelt er fornøyd med Kulturløftet, som har medført en blomstring over hele landet. Idretten ønsker seg også et løft, og vi unner idretten et løft. Norge er midt i en økonomisk gullalder og kulturbudsjettet har økt mye de siste årene. Midt i denne økonomiske gullalderen har idretten kjempet for å få mer forutsigbare økonomiske rammer i fremtiden. Det har de nå fått gjennom en endring av tippenøkkelen.

Musikkens Venner blir KLASSISK

Musikkens Venners Landsforbund bytter navn til KLASSISK. Landsforbundet har helt siden 1947 vært en paraplyorganisasjon for lokale Musikkens Venner foreninger som på frivillig, idealistisk grunnlag har arrangert klassiske konserter rundt om i landet. I dag omfatter organisasjonen 33 lokale foreninger. I fjor arrangerte de tilsammen 289 konserter for nær 26.000 publikummere.

Lokalt musikkråd? Søk momskompensasjon!

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt av regjeringa i 2010. Det er en ordning som går ut på at frivillige organisasjoner kan søke om å få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap fra et år tilbake.

Fulltegnet konferanse om samarbeid i musikklivet

Med nærmere 70 deltakere kan vi trygt si at helgens landskonferanse for lokale musikkråd og kulturnettverk var en suksess. De mange interessante innlederne kom med spennende innspill omkring temaet samarbeid og samspill; om hvor viktig dette er for utvikling og vekst av musikklivet.

Les alle foredragene her.

Sogn og Fjordane kulturnettverk er nedlagt

Sogn og Fjordane kulturnettverk avviklet årsmøte onsdag kveld. Årsmøtet vedtok nedleggelse av kulturnettverket, med umiddelbar virkning. Begrunnelsen var manglende støtte fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Forenkling i søknad om momskompensasjon for 2012

Det blir iverksatt to tiltak for å gjøre det enklere for organisasjonene å søke om momskompensasjon i 2012, melder Kulturdepartementet.

Vellykket konferanse om "gode lokaler til musikkformål"

Nesten 50 personer fra sør-østlandet deltok på årets spennende musikk-konferanse med fokus på musikklokaler i Kristiansand 9. februar. Spennende innledninger og stor interesse blant deltakerne preget konferansen.

KOMP TILDELING 2012

Innen søknadsfristen 15. desember kom det inn 264 søknader til KOMP 2012, med et samlet søknadsbeløp på vel 7,1 millioner kroner. Til fordeling sto kun 1.570.000 kroner.

Frifond-artister på by:Larm

16. - 18. februar arrangeres by:Larm for 15. året og blant artistene som skal opptre finner vi flere artister som de siste årene har mottatt støtte fra Frifond musikk

Søknadsfrist for "Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner" 2013

Søknadsfristen er 15. februar 2012. Nytt av året er at alle søkere må fylle ut et søknadsskjema og sende inn dette sammen med de vedleggene som er beskrevet i skjemaet. Søknadsskjema og regelverk finner du her

Vinn en gratis akustikkmåling

"Mitt øvelokale" er en konkurranse der alle korps, storband og orkestre har mulighet til å vinne en gratis akustikkmåling og vurdering av sitt øvelokale.

Nytt styre i Fond for lyd og bilde

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre i Fond for lyd og bilde for perioden 1.januar 2012 til 31. desember 2014. Kommunikasjonssjef i FN-sambandet og tidligere politisk rådgiver i SV Torbjørn Urfjell er oppnevnt som ny styreleder.

Konferanse 16-17.mars: Samarbeid og samspill i musikklivet

Landskonferansen for lokale musikkråd har denne gangen fokus på samarbeid og samspill, og hvor viktig dette er for utvikling og vekst av musikklivet. Her trenger vi gode samarbeidsplattformer mellom offentlig og frivillig sektor, vi trenger gode lokaler til øving og fremføring av musikk, og ikke minst trenger musikklivet forutsigbare rammer.

Ny toppleder for musikkorpsene

Anita Finnebråten (42) er ansatt som ny generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund (NMF).

- Jeg vil legge til rette for samarbeid mellom korps, kulturskolene, SFO og grunnskole. I organisasjonen vil jeg legge vekt på kvalitet og kompetanse, samt styrke dirigentsatsingen, sier den nytilsatte generalsekretæren.

Nytt opplag av "Hjelp, jeg er i popbransjen!" ute nå!

Fagboken "Hjelp, jeg er i popbransjen!" kom ut i 2004 og nå er 4. opplag klart. Boken er i dag pensum ved flere høyskoler og brukes aktivt i mange musikkmiljøer i Norge - både av profesjonelle og amatører i alle musikksjangere.

Bestill boka til julegavepris (260 kr ink. porto) ved å sende en mail til britt.lillehagen @ musikk.no.

Frivillighetsprisen 2011 til Norsk Folkehjelp Hadeland

Norsk Folkehjelp Hadeland ble kåret til vinner av Frivillighetsprisen 2011. Det skjedde direkte på TV2 God Morgen Norge, hvor de mottok prisen fra kultur- og frivillighetsminister Anniken Huitfeldt på FNs frivillighetsdag, i dag 5.desember.

Dette melder Frivillighet Norge i dag.

Momskompensasjonen er klar

Lotteri- og stiftelsestilsynet melder at årets momskompensasjon vil bli utbetalt 9. desember. Den gode nyhetene er at avkortinga i år bare er på 49 % mot fjorårets 65. I år vil godkjente søkere altså motta nesten halvparten av det man har søkt om i momskompensasjon.

Fylkesledd og lokale musikkråd som har søkt momskompesasjon gjennom Norsk musikkråd vil få utbetalt momsrefusjonen i god tid før jul.

Yngve Slettholm er ny leder for Norsk kulturråd

Kulturminister Anniken Huitfeldt presenterte i dag Yngve Slettholm som ny leder for Norsk kulturråd.

Vil gjøre arrangørhverdagen enklere

- Å arrangere konserter kan være fantastisk gøy, men er samtidig utfordrende på mange områder. Derfor har vi nå startet med rådgiving og oppfølging av folkemusikkarrangørene, og gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å kartlegge behova på feltet, sier Eivind Kaasin som er ansvarlig for arrangørarbeidet i FolkOrg som nå er tatt opp igjen.

Norsk Standard for musikkrom kan bli en realitet

Bransjen ved Norsk musikkråd har tatt initiativ til å starte arbeid med standardisering av kriterier for musikklokaler og øvingsrom. Nå kan en norsk standard for musikkrom bli en realitet. 

Dette melder Standard Norge på standard.no

KOMP 2012: NY SØKNADSFRIST 15. DESEMBER!

KOMP - STØTTEORDNING FOR OPPLÆRING OG KOMPETANSEHEVING INNEN DE RYTMISKE SJANGERE

KOMP videreføres i 2012 på samme nivå som i 2011. Søknadsfrist er 15. desember 2011. Det søkes online. Skjemaet åpnes 1. desember.

Publikum- og sponsorvekst for festivalene

Finanskrise og regnværssommer dempet ikke nordmenns appetitt på festivaler, det viser årets festivalundersøkelse i regi av Norsk Rockforbund. En økning i både festivaldøgn, omsetning, frivillighet og sponsorinntekter er fasiten.

Rolf Gammleng-prisen utdelt for 30. gang

Fond for utøvende kunstneres utdeling av ærespriser for fortjenstfull medvirkning ved grammofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger, Rolf Gammleng-prisen, ble i går kveld delt ut for 30. gang. Eli Storbekken fikk folkemusikkprisen mens Solveig Slettahjell vant i kategorien jazz. I metal-sjangeren var det Satyricon som stakk av med prisen, Henning Kraggerud fikk kunstmusikkprisen og Sissel Kyrkjebø vant i åpen klasse. Yngve Sætre og Frank Brodahl ble kåret til årets studiomusikere. Veteranprisen gikk til Jan Eggum.

Les hele pressemeldingen på MFOs hjemmesider.

Mitt øvelokale: vinnerne er...

Norsk musikkråds konkurranse "Mitt Øvelokale" har fått stor respons. Mer enn 100 korps, storband og orkestre har sendt inn mål og bilder av øvingslokalet de holder til i. Tre vinnere ble trukket ut 1. november: Alvdal skolekorps (Alvdal), Heggeda og Blakstad skolekorps (Asker) og Langmyra skolekorps (Molde). De får en gratis måling av romakustikken og lydnivået i sine øvingslokaler. Vi gratulerer!

Konferanse: kulturen i kunnskapssamfunnet

Musikkens studieforbund, Norsk musikkråd m. fl. arrangerer 14. desember en konferanse om ”Kulturen i kunnskapssamfunnet”. Konferansen finner sted på Riksscenen i Oslo og er åpen for alle. Konferansen vil blant annet vise at kulturen er en sentral bidragsyter til verdiskaping, helse, selvrespekt, glede, kompetanse, læring og toleranse. Av innledere kan vi nevne Tora Aasland (kunnskapsdepartementet), Katherine Zeserson (Sage Gateshead), Gunnar Stålsett (biskop) og Bengt-Åke Lundvall (Universitetet i Aalborg).

Les mer om konferansen og meld deg på: www.kulturogsamfunn.no

Åse Kleveland blir ny styreleder for Festspillene i Bergen

Kulturdepartementet oppnevner Åse Kleveland til ny styreleder for Festspillene i Bergen. Hun overtar styreledervervet etter høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen fra 1. januar 2012. Dette melder Kulturdepartementet i en pressemelding i dag.

MIC og MEN: følg debatten på ballade.no

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 skriver Kulturdepartementet at MIC Norsk musikkinformasjon (MIC) og Music Export Norway (MEN) sammen skal lage en ny støtteordning for eksport og utenlandsturnering. Fra nyttår skal de to organisasjonene også samlokaliseres i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli i Oslo.

De to organisasjonene står imidlertid langt fra hverandre og dialogen ser ut til å gå trått. Flere organisasjoner er bekymret og debatten går høyt. På ballade.no kan du lese en rekke innlegg og intervjuer om saken: www.ballade.no

KRF: Regjeringen må skjerme den unge frivilligheten

Frivilligheten omtales ofte som tredje sektor. For KrF vil frivillig sektor alltid være første sektor. Statsbudsjettet inneholder noen skuffelser for frivilligheten. Regjeringen må skjerme den unge frivilligheten fra Tippe-kutt, uttaler KrFs sentralstyre.

Vil ha egen paragraf om kultur i Grunnloven

Grunnloven bør beskytte norsk kultur. Men den bør også diskutere hva norsk kultur skal være. Dette sier Arnfinn Bjerkestrand til Klassekampen. Les artikkelen Ikke bare glasur  på klassekampen.no

Visste ikke om momsløftet

Statssekretær Roger Solheim i Kulturdepartementet uttalte lørdag i Vårt Land at han ikke kjente til Trond Giskes løfte om jevn innfasing av momskompensasjonen i perioden 2010-2014. Samtidig sier han at regjeringen uansett ville kuttet i momskompensasjonen til frivillige på grunn av budsjettsituasjonen i 2012.

Dette melder Frivillighet Norge på sine nettsider.

Barne- og ungdomsorkestrene inkluderes i den statlige innkjøpsordningen for musikkinstrumenter

Regjeringen går i Statsbudsjettet for 2012 inn for at barne- og ungdomsorkestre inkluderes i den statlige ordningen med tilskudd til innkjøp av musikkinstrumenter, på lik linje med korpsene.

Dette melder De Unges Orkesterforbund (UNOF) i en pressemelding.

Søtt og surt i statsbudsjettet

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2012. Å lese det med MFOs øyne gir både søt kløe og sur svie.

Dette melder MFO på musikerorg.no

Regjeringen varsler gjennomgang av Frifond

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 som ble lagt fram i dag, blir det sagt at Kulturdepartementet vil vurdere modellen for fordeling av Frifondmidler.

-Dette er bra nyheter, sier daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo. Modellen for ordningen har ikke blitt endret siden 2002 og det er på tide at vi får en skikkelig evaluering.

Momskompensasjonen for frivillige organisasjoner trappes ikke opp som lovet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 som ble lagt fram i dag, foreslås potten til momskompensasjon å ligge på samme sum som for 2011, altså 600 millioner.

- Regjeringen har lovet at potten skal trappes opp til 1,2 milliarder innen 2014, det er derfor veldig skuffende at det ikke er en økning i ordningen på budsjettet for 2012, sier daglig leder i Norsk musikkråd Magnar Bergo.

Kulturbudsjettet øker, men mindre enn i fjor

Statsbudsjettet ble lagt fram klokka ti i dag, men allerede i dag morges var det klart at kulturbudsjettet får en økning på 536,6 millioner kroner. Dette er 200 millioner mindre enn økningen i fjor.

-Vi er glade for den lille økningen sier daglig leder i Norsk musikkråd Magnar Bergo, og vi håper det er nok til å holde planen om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. Ifølge Aftenposten ligger kulturbudsjettet nå på 0,92 %, det vil si at regjeringen ikke er helt i rute.

Mageplask for momskompensasjon til frivillige

I 2009 gikk flaggene til topp i frivilligheten da regjeringen lovet organisasjonene full moms-kompensasjon innen 2014. I statsbudsjettet for 2012 legges det ikke opp til reell økning i ordningen. Framtiden for momskompensasjonen for frivillige organisasjoner er dermed uviss, bare to år etter at regjeringen lanserte ordningen.

Dette skriver Frivillighet Norge i en pressemelding i dag.

Lanserer netthåndbok om barnejazz

Norsk jazzforum har de siste to årene hatt et sterkt fokus på hvordan man kan får mer jazz ut til barn og unge. Nå lanserer organisasjonen den nettbaserte håndboken “Barnejazz fra A-Å” hvor det er samlet nyttig informasjon, tips og råd om konserter og prosjekter for barn.

Arrangørordningen og musikerordningen styrkes

I forbindelse med omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet, overføres midler fra Rikskonsertene til tilkuddordningene for musikere og arrangører under Norsk Kulturråd. 

Med tilskuddendringen ønsker vi å spre musikk i hele Norge, sier kulturminister Anniken Huitfeldt til Dagbladet. Les hele artikkelen på dagbladet.no

Årets Folkelarmprisvinnere

Folkelarm startet torsdag kveld, med utdeling av årets Folkelarmpriser på Riksscenen i Oslo. Gabriel Fliflet ble kåret til årets folkemusiker og det ble utdelt platepriser i klassene; Solo, Tradisjonelt samspill, Åpen klasse og Dokumentasjon. I tillegg ble den nye prisen "Ragnarocktrollet" utdelt.

Mina Gerhardsen utnevnt til ny statssekretær i Kulturdepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt Mina Gerhardsen som statssekretær for kulturminister Anniken Huitfeldt i Kulturdepartementet. Gerhardsen er for tiden statssekretær for statsministeren, og det er ennå ikke klart når hun tiltrer sitt nye embete i Kulturdepartementet. Les pressemelding om endringer blant statssekretærene på regjeringen.no

Stramt kulturbudsjett i Oslo

Høyre har lagt fram sitt budsjettforslag for 2012. I forslaget er blant annet by:Larm, Parkteatret, Grünerløkka lufthavn og Oslo operafestival blitt nullet. Flere andre aktører kuttes betraktelig. Øyafestivalen og Blå er to av de heldige som får samme støtte til neste år som de har fått i år, mens mini-Øya får en liten økning.

-Vi er ikke bekymret sier Kari Grete Jacobsen i Østnorsk jazzsenter. Dette er jo bare et forslag, budsjettet vil nok se annerledes ut etter forhandlinger med de andre partiene.

Regjeringen vil gi mer tippemidler til idretten

I anledning Norges idrettsforbunds 150-årsjubileum ønsker Regjeringen å vedta en lovendring som gir et midlertidig unntak fra fordelingsnøkkelen i pengespilloven, den såkalte tippenøkkelen. – Norsk musikkråd støtter forslaget forutsatt at tippenøkkelen slik den er i dag forblir uendret, uttaler daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo.

Håp om tinnitus-kur

Forskning.no og nrk.no melder om et mulig gjennombrudd i forskningen på tinnitus. Forskere ved Berkeley-universitetet i California mener også at de har en mulig kur for lidelsen. Les hele saken på nrk.no

Norsk seier i nordisk jazzkonkurranse

Hanna Paulsberg Concept ble i Stockholm i helgen kåret til Young Nordic Jazz Comets 2011. Den norske kvartetten stakk av med seieren foran fem andre nordiske band.

Dette melder Jazz i Norge, les hele artikkelen her: www.jazzinorge.no

Ledige kontorlokaler på Schous

Norsk musikkråd har ledige kontorlokaler fra 1. januar 2012.
Vi holder til i Schouskvartalet med adresse Trondheimsveien 2, bygg J.

Kontorene er av varierende størrelse og det er mulighet for å leie bare ett eller flere. 

Lokalene er nyoppusset i 2010 og framstår som lyse og fine. Som leietaker får du del i et trivelig miljø sammen med et titalls kultur- og musikkorganisasjoner.

Interessert? Kontakt Anders Kjærmann Jensen: anders.jensen @ musikk.no

Kulturlivet er lei av "å spela på grusbane"

Etter nær 20 års arbeid med nye kulturbygg på heiltid ser eg nokon klare drivkrefter bak dei mange nye kulturarenaene. Det handlar først og fremst om at kulturlivet saknar gode arenaer for øving og framføring, at småbyen eller bydelen treng gode inkluderande møteplassar og at ”kulturhuset” blir ei felles sak for kulturliv, næringsliv og lokalpolitikk i arbeidet med auka konkurransekraft, betre omdømme og satsing på kulturnæringar.

Dette skriver Rune Håndlykken, rådgiver i Kulturhusplan.

Valg 2011: Oslo musikkråd og Norsk Rockforbund hjelper deg å velge

Oslo musikkråd har laget en oversikt over de forskjellige partienes kulturpolitikk mens Norsk Rockforbund har bedt partiene svare på spørsmål knyttet til konsertarrangørenes hverdag.

Trenger du hjelp til å finne ut hva du skal stemme? Sjekk ut konsertarrangørenes valgomat og sett deg inn i partienes kulturpolitikk så kanskje du blir litt klokere.

Godt valg!

Musikkanlegg og helse - veileder for arrangører og kommuner

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel hos mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en nasjonal veileder for vurdering av lydnivå når musikkhøyttalere brukes.

Grenser for lyd anbefaler arrangører og kommuner å benytte seg av veilederen, men stiller seg ikke bak de anbefalte grenseverdiene for lydnivå.

Landskonferansen for lokale musikkråd 2011 er avlyst

Responsen fra hovedmålgruppen - de lokale musikkrådene og kulturnettverkene, var for liten til at vi kunne få en god konferanse. Vår oppfordring er at de som var påmeldt, og hadde satt av tid til dette, istedet bruker tiden godt i den lokale valgkampen som nå pågår. Alle påmeldte har fått tilbakemelding, og vi sender ut ny informasjon om neste års konferanse via nyhetsbrevet. Godt lokalvalg!

Valg 2011

I forbindelse med høstens kommunevalg har MFO følgende oppfordring: sett deg inn i lokale partiprogrammer og stem!

MFO har dessuten laget en nyttig brosjyre hvor de forskjellige partienes kulturprogram  gjengis. Norsk musikkråd stiller seg bak MFOs oppfordring og anbefaler alle kulturaktører å lese brosjyren. Brosjyren kan du laste ned på MFOs hjemmesider.

Doblet støtte gir håp for arrangører

Da Norsk kulturråd møtte lokale konsertarrangører til debatt på Byscenen i Trondheim signaliserte Vegard Snøfugl en dobling av arrangørstøtten fra 2012. Dette melder Adresseavisen, les hele artikkelen på adressa.no

Bevar Sogn og Fjordane kulturnettverk!

Musikkens studieforbunds landsmøte, Representantskapet, ble avholdt på Oscarsborg denne helgen. I tillegg til å velge nytt styre og godkjenne et nytt medlem, vedtok Representantskapet en felles uttalelse med Norsk musikkråds Musikkting. De to landsmøtene ber Sogn og Fjordane fylkeskommune opprettholde drift- og prosjektstøtten til Sogn og Fjordane kulturnettverk.

Nasjonale kjøreregler bør innføres for alle musikklokaler

Hvert år brukes betydelige offentlige midler til bygging og tilrettelegging av lokaler til musikkformål. Det stilles imidlertid ingen krav til lokalene og hvordan de er tilpasset de aktivitetene som skal foregå der. Det bør derfor innføres nasjonale normer for akustikk i norske musikklokaler. Dette er en av tre resolusjoner som kom ut av Norsk musikkråds landsmøte denne helgen.

Slik kommer du deg til Musikktinget

Oscarsborg Hotel & Spa ligger på Oscarsborg i Drøbaksundet. Dit ut må du ta båt fra Drøbak. Drøbak er en hyggelig liten fjordby i Oslofjorden. Men siden det kan være litt kronglete å finne fram, så beregn god tid. Slipp skuldrene ned og legg stresset igjen hjemme, så får du ei flott landsmøtehelg!

Endelig program for lørdagens fagkonferanse

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund arrangerer lørdag fagkonferanse i forbindelse med avviklingen av Musikkting of Representanskapsmøte. Tema for konferansen er kulturlivets rammebetingelser. Lokaler til kultur, lokalpolitiske dilemmaer og organisering vil bli debattert. Rune Håndlykken (Kulturhusplan), Hans Seierstad (Ordfører, Østre Toten kommune) og Renée Rasmussen er blant innlederne. Under finner du fullstendig program for fagkonferansen og nederst kan du laste ned fullstending program for hele landsmøthelgen.

Ida Jenshus vinner av popartistenes egen pris

Ida Jenshus ble den seirende artisten som mottok heder og ære fra sine artistkollegaer og kunne gå hjem med en sjekk på kr 100 000, utdelt av kulturministeren Anniken Huitfeldt.

Landskonferanse for lokale musikkråd 16-18. september

Den fjerde landskonferansen for lokale musikkråd avvikles på Hurdalsjøen hotell helga 16. - 18. september 2011.

Lokale musikkråd og kulturnettverk har mange utfordringer i sitt arbeid, og gjennom å møtes på denne konferansen kan styremedlemmer og andre interesserte få impulser og utveksle erfaringer som kan styrke det lokale arbeidet. I år er naturlig nok problemstillingene knyttet til tippenøkkelen og kampanjen vedrørende lokaler til musikkformål også i fokus.
Forholdet til kommunen er den viktigste faktoren for å få til noe lokalt, og årets hovedforedrag vil ta utgangspunkt i den nylig inngåtte samarbeidsplattformen mellom Kommunenes sentralforbund og Frivillighet Norge.

Les mer om konferansen på de lokale musikkrådenes egen nettportal, www.musikk.no/lokmr

Rikskonsertenes offentlige konserter legges ned

Kulturdepartementet vil legge ned Rikskonsertenes offentlige konserter. Midlene til den offentlige konsertvirksomheten skal omdisponeres til styrking av Norsk kulturråds musiker- og arrangørstøtte.

Norsk Rockforbund jubler mens MFO og Norsk kulturhusnettverk er skuffa. Les mer på www.ballade.no

Nytt styre i Norsk jazzforum

Norsk jazzforum avholdt i helgen sitt landsmøte i Arendal. Nærmere 100 delegater var på plass og valgte blant annet nytt styre. Både styreleder og nestleder ble gjenvalgt, og styret opprettholder en 50/50 kjønnsfordeling melder Norsk jazzforum på sine nettsider.

Lars Vaular, Thom Hell, Ida Jenshus, Kvelertak og Montée kjemper om en sjekk på 100 000 kr

I fjor stakk Karpe Diem av gårde med den aller første Bendiksenprisen, en sjekk på kr 100 000,- og hyllest fra sine kollegaer. For det er nemlig artistene selv som stemmer frem sine favoritter. I år deler kulturministeren Anniken Huitfeldt ut prisen 19.mai, på GramArts årlige sommerfest på Parkteateret i Oslo.

-Tror på Kulturløftet

På mandagens møte mellom aksjonen mot endring av Tippenøkkelen og kulturminister Anniken Huitfeldt ble ikke Tippenøkkelen diskutert videre, selv om aksjonen la fram sin siste uttalelse.

- I stedet ble det samtalt litt rundt kulturpolitikk generelt og hvordan det nye nettverket kan spille en rolle i utformingen av kulturpolitikken, sier Anders Hovind, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon til Ballade. Les resten av intervjuet på www.ballade.no

Kulturnorge ser fremover!

Kulturorganisasjonene som har jobbet sammen mot en endring av tippenøkkelen var i går invitert til møte nummer to med Kulturministeren. Det ble et fruktbart møte hvor blant annet  kommende stortingsmelding om kultur og sosial inkludering, den nye maktkonsentrasjonen i Kulturrådet og sentralisering vs desentralisering av kulturmidler ble debattert. Kulturministeren inviterte dessuten organisasjonene til å være høringsgruppe for Kulturløfte 3.

Under følger organisasjonenes notat som ble overlevert Kulturministeren.

Kulturorganisasjonenes mobilisering fortsetter: Bevar tippenøkkelen!

På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen ble det vedtatt at at partiet ønsker en endring av tippenøkkelen i idrettens favør. 62 kulturorganisasjoner har samlet seg bak en felles uttalelse.

På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen ble det vedtatt at partiet ønsker en endring av den såkalte tippenøkkelen i idrettens favør.

60 kulturorganisasjoner står sammen bak følgende uttalelse:

Tippenøkkelen: Magnar Bergo svarer Norges Idrettsforbund

Idrettspolitikere i Arbeiderpartiet fremmer i helgen forslag om å endre fordelingen av Norsk Tippings overskudd. Ballade.no har tatt debatten (sammen med flere andre medier), her svarer Magnar Bergo på kommunikasjonssjef Per Tøiens siste utspill.

Kulturlivet samles i kampen mot endring av tippenøkkelen

Hele 61 kulturorganisasjoner stiller seg bak kulturNorges krav om å beholde dagens fordeling av Norsk Tippings overskudd. På landsmøtet denne helgen vil de kjempe mot Arbeiderpartiets forslag om å øke fordelingen til idrettspotten.

KulturNorge mobiliserer: bevar Kulturløftet!

På Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen fremmes det forslag om å endre tippenøkkelen slik at idretten får en økning på 630 millioner kroner på bekostning av kulturlivet. Nå mobiliserer hele kulturnorge: Bevar kulturløftet!

Kulturrådet vil legge ned Rikskonsertenes offentlige konserter

Kulturrådet vil legge ned Rikskonsertenes offentlige konserter og styrke egne støtteordninger for arrangører og musikere.

I en sekssiders rapport Aftenposten har fått tilgang til, ber Kulturrådets administrasjon Kulturdepartementet om tillatelse til å omdisponere midlene Rikskonsertene i dag bruker til offentlige konserter.

I praksis vil et slikt forslag bety nedleggelse av konsertavdelingen og farvel til 350 årlige konserter over hele landet, samt Oslo World Music Festival.

Dette melder Aftenposten, les hele artikkelen her: aftenposten.no

Les også lederen for Norsk Kulturhus Nettverks undring over prosessen på ballade.no

Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner 2011

1. mars ble i overkant av 25 millioner kroner fordelt til landsomfattende musikkorganisasjoner.

Den største summen ble tildelt FolkOrg som får et tilskudd på nærmere 5.4 millioner. Norsk Rockforbund mottar i overkant av 4.3 millioner, mens Norsk Jazzforum og Norges Korforbund får over 2.5 millioner til drift av sine organisasjoner.

Komp tildeling 2011 sluttført

Innen søknadsfristen 15. januar kom det inn 264 søknader til KOMP 2011, med et samlet søknadsbeløp på ca 7 millioner kroner. Til fordeling sto kun 1,4 millioner kroner. Etter en utfordrende prioriteringsjobb gjorde utvalget 131 tildelinger.

Nytt styre i Fond for utøvende kunstnere

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre i Fond for utøvende kunstnere.

Søknadsfrist 15. desember

Sangløftet har søknadsfrist 15. desember. Les mer her.

KOMP 2011, søknadsfristen er gått ut

KOMP, støtteordningen for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangere, videreføres i 2011 på samme nivå som i 2010. Søknadsfrist er 15. januar 2011. Det søkes online. Søknadsfristen har nå gått ut.

14,2 millioner fordelt til øvingslokaler og konsertscener

Musikkutstyrsordningen har fordelt 14,2 millioner kroner til øvingslokaler og konsertscener for andre halvår 2010.

Notodden kåret til årets Internasjonale bluesfestival

- Dette er mer enn en fjær i hatten for hele organisasjonen Notodden Blues Festival, for byen Notodden, for alle de frivillige og for vårt fantastiske og lojale publikum gjennom mer enn 20 år. Sier styreleder i Notodden Blues Festival, Jan Lasse Hansen.

Sanguka 2010

Neste uke feires Sanguka over hele landet. Årets tema er «ventemusikk», og det skal synges for folk som venter i heiser, i fengsler, på togperronger, på asylmottak og haugevis av andre steder hvor man venter på noe.

Høstsamling 2010 - Musikktorg 30. oktober

Det inviteres til ledermøte i Musikkens studieforbund og Musikktorg i Norsk musikkråd 29. - 30. oktober. 

Ny utgave av Feite Forestillinger

Norsk Rockforbund har kommet med en ny revidert utgave av sin ABC til vellykket konsertarrangering. Les mer på Norsk Rockforbunds hjemmeside.

Ski først i landet

Nå er akustikkrapportene for Ski klare. Akershus musikkråd har på oppdrag fra Ski musikkråd analysert 10 av de mest brukte musikklokalene i kommunen. Nå er rapportene kommet, og musikkrådet har overlevert dem til kommunen

Riksscenen åpnet, og Folkelarm er i gang

Riksscenen ble i går åpnet av kulturminister Anniken Huitfeldt. Etter åpningsforestillingen delte kulturministeren ut prisen "Årets folkemusiker" til felespilleren Sigrid Moldestad og dermed var også årets Folkelarm i gang. Folkelarm avvikles denne helgen på Riksscenen, og kan tilby konsertopplevelser og seminarer med godt faglig innhold.

Les mer på ballade.no og folkemusikk.no

FolkOrg legger ned turnedriften

Etter å ha arrangert 256 konserter siden 2003 legger FolkOrg ned sin turnevirksomhet til nyttår. Under Folkelarm starter arbeidet med å inspirere konsert- og turneleggere til å ta over. Les mer på ballade.no

Sangkulturkonferansen 2010: et syngende Norge

Sangkulturkonferansen arrangeres i år for fjerde gang. Årets versjon finner sted på Royal Christiania i Oslo 23 og 24. oktober og kan blant annet friste med den estiske kulturministeren Laine Jänes og María Guinand, som er tilknyttet det verdenskjente venezuelanske prosjektet El Sistema, som innledere.

Folkeakademienes landsforbund, Musikk i Skolen, Norges barne- og ungdomskorforbund, Norsk musikkråd, Norsk Visearkiv, Norsk sangerforum, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na-Ku-Hel Norge, Musikkens studieforbund og Norges korforbund står bak konferansen som arrangeres av Syng for livet.

Frivillighetsprisen 2010: nominér kandidater nå!

Hvert år, rundt den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Prisen administreres av Frivillighet Norge, og deles ut direkte på TV2 God Morgen Norge. Jakten på mottageren av Frivillighetsprisen 2010 har startet, og Frivillighet Norge tar nå inn nominasjoner på nettsiden frivillighetsprisen.no

Sommeren er på hell - penger å hente

Da nærmer vel sommerferien seg slutten for de fleste og kongeriket karrer seg opp på beina og tilbake på jobb igjen. Som vanlig kommer høsten med en rekke søknadsfrister og mulighet til å skaffe penger og utstyr til prosjekter, konsertserier og scener. Først ut er Fond for utøvende kunstnere som har søknadsfrist allerede 9. august. 1. september har en rekke av Norsk kulturråds støtteordninger frist, det samme gjelder Fond for lyd og bilde, Musikkutstyrsordningen og UDs reisestøtteordning. Lykke til!

Søknadsfrist for kompensasjon av moms for frivillige organisasjoner forlenges til 1. september

For å legge til rette for at flest mulig organisasjoner skal kunne delta i ordningen, forlenger Kulturdepartementet fristen for å søke om kompensasjon for moms for frivillige organisasjoner.

Det er i 2010 etablert en tilskuddsordning som skal gi kompensasjon for merverdiavgift opp til 396 mill. kroner etter søknad fra frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Tilskuddsordningen er utformet i samarbeid med Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).


Dette melder Kulturdepartmentet på sine hjemmesider i dag.
For mer informasjon kan du lese her. Du finner også god informasjon om ordningen på Kulturdepartementets nettsider samt på Lotteri-og stiftelsestilsynets hjemmesider.

OBS! Fristen for ettersending av revisorrapport er fortsatt 15. september.


Lykke til og god sommer!

Halve befolkningen aktive frivillige

En ny rapport viser at halve befolkningen gjør frivillig arbeid. Antall frivillige årsverk har økt siden 2004, mens andelen aktive har gått ned. Norge er likevel på verdenstoppen i frivillighet. Funnene presenteres i rapporten ”Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009”, utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, finansiert av Kulturdepartementet. Dette melder Frivillighet Norge.

Norsk Rockforbund: Er dette virkelig Norsk Kulturråds politikk anno 2010?

Etter å ha sett Tv2-nyhetene i går 10.06.10 må jeg si at jeg er forbannet og bekymret. Leder for festivalutvalget i Norsk Kulturråd, Arnfinn Bjerkestrand uttrykker klart og tydelig at jazzfestivalene forfordeles fremfor rockefestivalene når utvalget tildeler støtte. Bakgrunn er at jazzen har lengre tradisjoner, har utdannelse som ligger i bunn og er mer institusjonalisert. Jeg er skremt. Er dette kultur-Norge anno 2010, spør daglig leder i Norsk Rockforbund, Line Endresen.

Ny forskning: betydelig endring i frivillig innsats i løpet av ti år

Nå foreligger de første resultatene fra spørreundersøkelsen i om frivillig innsats, utført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Resultatene så langt tyder på at det har vært betydelige endringer i frivillig innsats i løpet av de siste ti årene. Onsdag 16. juni presenterer forskerne Karl Henrik Sivesind og Dag Wollebæk de seneste funnene.

Kulturrådet inviterer til dialogmøte om festivaler

Kulturrådet inviterer til åpent dialogmøte om tilskuddsordningen for musikkfestivaler den 16. juni. Målet med arrangementet er å få til en til dialog og debatt om tilskuddsordningen og utfordringene på festivalfeltet.

Profesjonalisering av kor i hele landet

Norsk kulturråd anbefaler at det bygges opp profesjonelle kor i regionene knyttet til de eksisterende musikkinstitusjonene.

Dette melder Norsk kulturråd i en pressemelding. Les hele saken på Kulturrådets hjemmesider.

Museum til Kulturrådet

Regjeringen har bestemt at ABM-utvikling skal legges ned fra 1. januar 2011. Oppgaver og årsverk overføres til Norsk kulturråd, Nasjonalbiblioteket og Norsk vitenskapsindeks. Arkiv- og museumsdelen overføres til Kulturrådet.

Første Bendiksen-pris til Karpe Diem

I skarp konkurranse med Susanne Sundfør, Marit Larsen, Shining og Donkeyboy mottok rap-duoen Karpe Diem den første Bendiksenprisen på 100 000 kroner. Kontantoverføringen ble gjort av kulturminister Anniken Huitfeldt under GramArts sommerfest torsdag.

Prisen, som har sitt navn etter Arne Bendiksen, skal bidra til talentutvikling i norsk pop og deles ut årlig til en "artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst en kommersiell utgivelse eller har konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til."

Dette melder Ballade.no

Høringsmøte om ulovlig fildeling

Kulturdepartementet oppnevnte i februar en referansegruppe  for vurdering av problemstillinger knyttet til ulovlig fildeling. Referansegruppen avslutter sitt arbeid i begynnelsen av juni. Departementet vil i forlengelsen av dette arrangere et åpent diskusjons-/høringsmøte mandag 14. juni kl. 09.00-15.00.

UDs reise- og prosjektstøtte: søknadsfrist 1. juni

For femte året på rad har UD økt den økonomiske rammen for reise- og prosjektstøtte - fra 2.4 mill i 2009 til 2.8 mill for 2010. Støtteordningene omfatter alle sjangere og har søknadsfrist 1. juni. Resultatene fra søknadsbehandlingen vil bli offentliggjort allerede 16. juni via sms og epost til søkerne og via MICs nettsider.

Landskonferanse for lokale musikkråd

Vi gjentar suksessen fra de to siste årene - og inviterer med dette til ny nasjonal landskonferanse for lokale musikkråd. Konferansen holdes helgen 17. - 19. september, som tidligere på idylliske Hurdalsjøen kurs og konferansesenter.

Grenser for lyd bryter samarbeid med Helsedirektoratet

Helsedirektoratet utarbeider i disse dager en veileder for vurdering av lydnivå ved bruk av musikkanlegg. Grenser for lyd, musikkbransjens samarbeidsorgan for forebygging av hørselsskader, mener forslaget er i strid med intensjonene i kulturloven og kan komme til å kneble norsk musikkliv. Grenser for lyd har derfor trukket seg fra det videre arbeidet om veilederen.

Fire nye millioner til Sangløftet!

To år etter at Sangløftet ble satt i gang for å glede hele Norge med store og små sangarrangementer, har Sparebankstiftelsen DnB NOR besluttet å videreføre prosjektet i to nye år. Frem til sommeren 2012 skal fire nye millioner brukes på sangprosjekter over hele landet gjennom organisasjonene Musikk og Ungdom og Norsk Musikkråd.

MFO krever gjeninnføring av øremerkede tilskudd til kulturskolene

Fjerningen av øremerkede midler i 2003 har svekket Kulturskolene. En undersøkelse som Kulturskoleutvalget har gjort nå i år viser at hele 63,4 % av kulturskolene melder om negative konsekvenser i form av: Økte skolepenger, lengre ventelister, mindre tid til hver enkelt elev og større grupper. Musikernes fellesorganisasjon frykter at de gode intensjonene i Kulturløftet ll ikke er mulig å gjennomføre med dagens ordning.

Norges musikkhøgskole opplever søkerrekord

Tallet på søkere er det høyeste som noen gang er registrert på Norges musikkhøgskole. Økningen er på 18 prosent og det er jazzen som drar.

Les hele saken på ballade.no

13,4 millioner fordelt til øvingslokaler og konsertscener

Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet. MUO har nå gjort ferdig alle fordelinger for første halvår 2010. Fordelingsutvalget behandlet i sitt møte den 12. og 13. april alle søknader som kom inn til MUO innen søknadsfristen 1. februar. Totalt behandlet utvalget 215 søknader innenfor støtteområdene Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr og Akustiske tiltak. Av disse mottok 94 vedtak om støtte.

MUO har også fordelt tilskudd til 25 musikkbinger, fordelt på 20 kommuner. Les hele saken på MUOs hjemmesider

Norsk kulturråd: rekordstor søknadsøkning og fondet vokser

2009 er summert opp og viser at Kulturrådet mottok flere søknader en noen gang. Tallene viser at Kulturrådet fikk inn om lag 6 600 søknader på til sammen over en milliard kroner. Sammenlignet med året før er det en økning på 9,2 %. Ca. 2900 søknader fikk tilskudd fra fondet. Norsk kulturfond har økt med 13,5 % fra 2008 og var i 2009 på 386,5 millioner kroner.

Les mer på Norsk kulturråds hjemmesider

Norsk Rockforbund med nytt styre og årets konsertarrangør

Norsk Rockforbund (NRF), Norsk musikkråds største medlemsorganisasjon, avholdt i helgen sitt landsmøte i Trondheim. Her ble det valgt nytt styre og årets konsertarrangør ble kåret. Landsmøtet stod i fare for å bli avlyst pga vulkanutbruddet på Island, men det nødvendige antall medlemmer (20 %) kom seg heldigvis til Trondheim i tide. Kulturminister Anniken Huitfeldt, som skulle ha åpnet landsmøtet, kom seg ikke til Trondheim.

Aske-problemer for Norsk Rockforbund

Norsk Rockforbund avholder landsmøte i Trondheim til helgen og nå oppfordres delegatene til å finne en alternativ reisemåte slik at landsmøtet ikke trenger å avlyses.

Les mer på Norsk Rockforbunds nettsider

Ny daglig leder i FolkOrg

Linda Dyrnes (41) er ansatt som ny daglig leder i Folkemusikk- og Folkedansorganisasjonen. Dyrnes kommer fra jobben som virksomhetsleder for kultur i Eidsberg kommune og tiltrer stillingen som daglig leder i FolkOrg 1. august.

Huitfeldt åpner Norsk Rockforbunds landsmøte

Norsk Rockforbund, Norsk musikkråds største medlemsorganisasjon, avholder til helgen landsmøte i Trondheim. Det er Pstereofestivalen som har æren av å ta i mot nærmere 160 delegater og gjester fra hele landet. Landsmøtet, det 16. i rekken, åpnes fredag 16. april kl 17.00 på Comfort hotell Trondheim av kulturminister Anniken Huitfeldt. Norsk musikkråds Magnar Bergo og Anders Kjærmann Jensen deltar også på møtet. Les mer på Norsk Rockforbunds hjemmesider

Tinnitus har lav arvelighet

Kun 11 % av øresus skyldes arv. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Les mer på Folkehelseinstituttes nettsider

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

Fono, Folkemusikk og folkedansorganisasjonen i Norge, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, GramArt og Ny Musikk har sammen levert innspill til statsbudsjettet 2011. Dokumentet ble overlevert administrativ- og politisk ledelse i Kulturdepartementet og Stortingets kulturkomité i begynnelsen av mars. Samstemt! har samlet seg om to hovedprioriteringer; økt arrangørstøtte og digital innkjøpsording. Hver enkelt organisasjon har i tillegg egne prioriteringer innenfor sitt område.

Profesjonalisering av kor

Norsk kulturråd inviterer til seminar og debatt om profesjonalisering av kor i Norge. Anledningen er lanseringen av rapporten Profesjonalisering av kor. En evaluering av Mie Berg Simonsen. Hvordan har forsøksordningen fungert? Og hvor går veien videre for korfeltet?

Sånn er det her og sånn er det der

Pitchfork forsøker i artikkelen "What's the matter with Sweden?" å skissere opp forskjellen på kulturpolitikken i Norge, Sverige, Danmark, USA og Canada gjennom samtaler med kjente artister, labelsjefer og festivaler. Artikkelen gir et godt bilde av situasjonen i de forskjellige landene, sjekk det ut: www.pitchfork.com

Nominer artister til Bendiksen-prisen 2009

Arne Bendiksens talentpris er en gave fra Kultur- og kirkedepartementet til norske populærartister i forbindelse med GramArts 20års-jubileum 14. mai 2009. Prisen deles ut årlig. Formålet med prisen er å bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk.

Prisen er på kr 100.000 kroner og administreres av GramArt.

Echo-prisen til Ensemble Denada og Helge Sunde for albumet "Finding Nymo"

Echo-prisen er den tyske musikkbransjens svar på Grammy og Brit Awards. Blant prisvinnere som Melody Gardot, Diana Krall, Bill Frisell og Branford Marsalis finner vi altså Ensemble Denada og komponist Helge Sunde som mottar prisen "Beste internasjonale storband-album" for utgivelsen "Finding Nymo".

UKM 25 år 16. mars

VI GRATULERER UKM MED 25 ÅR I UNGDOMMENS OG KULTURENS TJENESTE!

Det hele startet i Akershus, nærmere bestemt med lokalmønstring i Ski 16. mars 1985.

Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner

Norsk musikkråds fordelingsutvalg for tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner fordelte på møte 22. februar ca. 25 millioner kroner på 31 organisasjoner.

UDs reisestøtte fordelt

Kvelertak, BIT20 Ensemble, Susanne Sundfør, Serena Maneesh, Majorstuen og Ensemble Denada er noen av artistene som kan legge til midler på inntektssiden i sine turnebudsjetter for våren. Tildelingene fra UDs reisestøtteordning som forvaltes av MIC er nå klare.

Skapende læring 2010: påmelding 15. mars

Våren 2010 avholdes konferansen Skapende læring for tredje gang. Konferansen arrangeres av MFO, Musikk i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og finner sted på Operaen i Oslo 22. og 23. april. Les mer på Musikk i Skolens hjemmesider.

MVA-kompensasjon til frivillige organisasjoner: høring

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak ble det varslet at Regjeringen ønsker å trappe opp støtten til frivillig sektor med opp mot 1 mrd. kroner over noen år.

Som ledd i dette arbeidet varslet Regjeringen i juni 2009 en ny, generell og rammestyrt ordning for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Ordningen skal kompensere frivillige organisasjoner for kostnader til merverdiavgift på varer og tjenester. Regjeringen nedsatte et utvalg ledet av Kultur- og kirkedepartementet med deltakelse fra Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som har arbeidet med detaljene i ordningen.

Konklusjonene fra utvalget, deriblant modellene for kompensasjon er nedfelt i Prop. 1 S (2009-2010). Detaljer som ikke ble ferdigstilt i utvalget er sendt på høring til sektoren. Høringsfrist er satt til 22. mars.

Les hele høringsnotatet her: www.regjeringen.no/kud

Her finner du ofte stilte spørsmål om ordningen

Raske penger til kurs og seminar

Rådet for folkemusikk og folkedans har delt ut små penger til raske tiltak for første gang i år. Totalt ble det tildelt 49 000,-, i hovedsak til kurs og seminar.

Her kan du se tildelingslista

Ladyfest starter i dag

Ladyfest Oslo, som arrangeres av blant annet AKKS Oslo og Konsertforeninga Blå, går av stabelen i dag. Etter 8.mars-toget kan du oppleve Little Dragon (SE) på Parkteatret. Little Dragon er aktuelle med en av låtene på den nye Gorillaz-plata og skal spille på årets Coachella i California.

Ladyfest tar utgangspunkt i Kvinnedagen og i uken rundt 8. mars setter Ladyfest Oslo, Ladyfest Bergen og Ladyfest Tromsø fokus på feminisme og likestilling gjennom blant annet musikk.

Les mer på www.ladyfest.no

UTUNE: møteplass med verdensmusikkfokus

UTUNE er en møteplass for kultur og næring med hovedfokus på musikk i mangfoldsdimensjonen. UTUNE finner sted på Union Scene i Drammen 18 og 19 mars – og arrangeres av Drammen kommune, Interkultur – Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk – Samspill, International Music Network.

Sjekk www.utune.no for mer informasjon

Høringsnotat om moms på kultur- og idrettsområdet

Kulturmomsutvalgets utredning har tidligere vært på høring, og skisse til endringer ble presentert i budsjettet for 2010. I statsbudsjettet ble det uttalt at Regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om ikrafttredelse 1. juli 2010. For å rekke dette er høringsfristen satt til 16. mars.

Les høringsbrev og -notat på Finansdepartementets nettsider.

(Kilde: Norsk Teaterråd, KUD og Finansdepartementet.)

KOMP tildeling 2010

KOMP er en ny støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk. Ordningen administreres av Norsk musikkråd og hadde søknadsfrist 15. januar.

Søknadsfrister i dag: Norsk kulturråd og UDs reisestøtteordning

1. mars er det frist for å søke støtte til bestillingsverk og fonograminnspillinger samt den nye arrangørstøtteordningen for samtidsmusikk og klassisk i Norsk musikkråd. Vi minner om at både arrangør- og musikerordningen for rytmisk musikk har løpende søknadsbehandling. Les mer på www.kulturrad.no

UDs reisestøtteordning for norske profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet har også frist i dag, se www.stikk.no

Norsk kulturråds første tildelinger for 2010 er klare

Se alle tildelingene for rytmisk musikk og innkjøpsordningen for musikk her: www.kulturrad.no

Kulturrådets neste søknadsfrist er 1. mars.

Nytt blad: Folkemusikk

Torsdag slippes første nummer av det nye bladet Folkemusikk (tidligere Spelemannsbladet). Bladet skal blant annet være et korrektiv og supplement til kulturdekninga i norske medier generelt samt synliggjøre den norske folkemusikken. Bladet lanseres på Riksscenen torsdag 25. februar i forbindelse med konsert med Annbjørg Lien og Bruce Molsky. Les mer på folkemusikk.no

Norsk musikkråd er på by:Larm

by:Larm 2010 går av stabelen 18.-20. februar i Oslo, og Norsk musikkråd er på plass sammen med Musikkens studieforbund.

Magnar Sundt (1955 - 2010)

Mangeårig dagleg leiar i LfS, og no tilsett i Folkemusikk- og folkedansorganisjonen i Noreg, Magnar Sundt, døydde brått og uventa heime den 27. januar.

Regionalt sikkerhetsseminar i Oslo

Norsk Rockforbund ønsker velkommen til et av vinterens viktigste seminarer: Sikkerhet og krisehåndtering ved konsertarrangement. Seminaret finner sted på Royal Christiana Hotel dagen før by:Larm.

Jan Lothe Eriksen slutter på Riksscenen

Daglig leder Jan Lothe Eriksen har levert sin oppsigelse bare en måned etter at Riksscenen åpnet dørene for publikum. Dette melder Ballade.no, les hele saken her.

Drømmestipendet 2010: frist 5. februar

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping og deler ut tilsammen en million kroner. Frist for å nominere til Drømmestipendet er 5. februar.

Nye akustikknormer for musikklokaler

De færreste lokaler som brukes til musikk er akustisk tilpasset og tilrettelagt for dette. Det ønsker Norsk musikkråd å gjøre noe med. I dag lanseres ”Norsk musikkråds normer og anbefalinger” for akustikk i lokaler som brukes til musikkformål.

Ny arrangørstøtteordning

Det er nå åpnet for å søke forsøksordningen for arrangører innen samtidsmusikk og klassisk musikk i 2010. Første søknadsfrist er 1. mars.

Les mer om dette på Norsk kulturråds hjemmesider

by:Larm: seminarprogrammet er klart

by:Larm melder i dag at årets seminarprogram er klart. Norsk Rockforbund holder seminarer i sikkerthet for konsertarrangører mens GramArt blant annet inviterer til workshop i låtskriving med den legendariske Ralph Murphy. Ifølge en pressemelding fra by:Larm er det ikke langt mellom høydepunktene og nevner for eksempel Bill Drummond (KLF), intervju med Alan McGee (Creation Records + +), intervju med Karl Bartos, Q&A med Peter Hook (Joy Divison/New Order) og  intervju med Feargal Sharkey (UK Music).

Kilde: by:Larm

Status quo eller ekstra løft?

I 2007 fjernet Trond Giske en støtteordning for lokale musikkinitiativ (LOK) og overførte pengene til Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet. I dag har de massive protestene og dystre spådommene fra musikklivet stilnet. Det er få som savner LOK.

Les mer om dette på www.ballade.no

Norsk jazzforum holder klubbmøte i morgen

Norsk jazzforum har invitert klubbmedlemmene til nasjonalt møte hvor hensikten er å drøfte aktuelle saker og utveksle erfaringer. Møtet vil finne sted fredag 22. januar på Nasjonal jazzscene i Oslo. På programmet står blant annet arrangørstøtteordningen, regionale klubbnettverk, klubbdrift i en økonomisk tøff tid og profilering.

Sjekk ut programmet på www.jazzforum.no

Ingen sponsorkrise i festivalnorge

Undersøkelsen ”Kulturproduksjoner i krisetider” som presenteres i dag viser at 48 % av landets festivaler er påvirket av finanskrisen. Norsk Rockforbund og Norske Festivaler mener tallene ikke gir et riktig bilde av dagens situasjon og merker daglig en større optimisme i festivalnorge enn tilfellet har vært på lenge.

Tallene gir ikke et riktig bilde av situasjonen melder Norsk Rockforbund og Norske Festivaler i en pressemelding.

Dugnad for Haiti

GramArt er sammen med skuespiller og filmregissør Alexander Eik initiativtaker til DUGNAD FOR HAITI som har samlet store deler av artistnorge til en stor støttekonsert til inntekt for ofrene på Haiti. Konserten går av stabelen på Rockefeller søndag 24. januar.

Finanskrisen har nådd kulturlivet

Undersøkelsen ”Kulturproduksjon i krisetider” viser at 1 av 3 skuespillere, musikere, billedkunstnere og kunsthåndverkere har blitt rammet av finanskrisen. Undersøkelsen er gjennomført av Perduco Kultur i samarbeid med Norsk skuespillerforbund, Musikernes fellesorganisasjon, Norske billedkunstnere, Norske kunsthåndverkere, Norske film- og TV produsenters forening, Norske festivaler, Norsk Rockforbund og Danse og teatersentrum. Les Handeslhøyskolen BIs omtale av undersøkelsen på deres nettsider

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART