Nyheter  Onsdag 21. august 2019

Tilgjengelighetsmerket

Bli en tilgjengelig kulturarrangør! God tilgjengelighet handler om inkludering, holdningsendring, kompetanseheving, organisasjonsutvikling og omdømmebygging.

Norske Konsertarrangører (NKA) har siden 2014 jobbet med prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge som nå er videreført til en sertifiseringsordning om tilgjengelighet for norske kulturarrangører, Tilgjengelighetsmerket.

God tilgjengelighet handler om inkludering, holdningsendring, kompetanseheving, organisasjonsutvikling og omdømmebygging. Til supperådet kommer NKA for å fortelle om sine erfaringer med dette arbeidet gjennom utvikling av kurs og opplæring, publisering av Tilgjengelighetshåndboka, samarbeid med brukerorganisasjonene, implementering av arbeidet hos statlig og kommunal sektor og nå arbeidet med sertifiseringsordningen Tilgjengelighetsmerket. Det som er nødvendig for noen, er bra for alle.

Fra NKA kommer daglig leder, Tone Østerdal og prosjektleder for Tilgjengelighetsmerket, Berit Vordal. Vi serverer selvfølgelig suppe!

Sted: Norsk musikkråd - Trondheimsveien 2j (inngang fra Herslebsgate - vis a vis 2c), 6. etg

Påmelding