Kulturbudsjettet 2016

05.01.2017 15:03 Skrevet av

Norsk musikkråd har sett på kulturdepartementets prioriteringer i budsjettet for 2016. Innenfor vårt felt videreføres de fleste tiltakene på samme nivå som tidligere.

Spillemidler

Kulturdepartementet opplyser i budsjettet at prognosen fra Norsk Tipping AS tilsier at spilleoverskuddet til fordeling i 2016 blir omtrent på samme nivå som i foregående år. Dette betyr at fordeling av midler til kulturtiltak vil ligge på omtrent samme nivå som i 2015.

Dramatisk for regionale kulturbygg

Utover dette opplyses det at tilskuddet til regionale kulturbygg reduseres med 32,5 millioner kroner for å saldere flytting av Frifond-midler fra statsbudsjettet til spillemidlene. Tilskuddet til regionale kulturbygg er viktig for den kulturelle grunnmuren, den regionale og lokale kulturen har et stort behov for hus til øving og framføring. Derfor er skuffende å se at dette tilskuddet har blitt halvert de to siste årene.

Landsdekkende musikkorganisasjoner

Det er heller ikke foreslått noen økning til landsdekkende musikkorganisasjoner i 2016. Det har vært Norsk musikkråd hovedprioritering de siste årene å få til økning av dette tilskuddet. Kulturdepartementet reverserte kuttet på 1,5 millioner fra 2014 i inneværende år, men utover dette har ikke tilskuddet fått noen realøkning på 15 år.

Minimal økning av momskompensasjon

Kulturdepartementet foreslår å øke momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 61 millioner kroner, fra 1.239 milliarder til 1.300 milliarder. Søknadsbeløpet ved forrige tildeling av momskompensasjon var 1,4 milliarder mot 1,3 milliarder året før. På bakgrunn av dette synes Norsk musikkråd at økningen på drøye 60 millioner kroner er alt for liten.

Supperåd om kulturbudsjettet

I morgen, torsdag 8. oktober, får Norsk musikkråd Supperåd besøk av statssekretær Borgundvaag. Dagens tema er kulturbudsjettet 2016, og Norsk musikkråd vil komme tilbake med flere betraktninger rundt budsjettet etter dette.

Les Kulturdepartementets budsjettforslag her


Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping

Regjeringen har fastsatt endringer i spillereglene for Norsk Tipping med innføring av en månedlig tapsgrense på 20 000 kroner.

Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping - les hele sakenNorsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen

Vi deltar på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i dag. Her kan du lese vårt høringsinnspill.

Norsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen - les hele sakenKommentarer til kulturbudsjettet

Her er Norsk musikkråds kommentarer til og betraktninger rundt Kulturdepartementes budsjett for 2015

Kommentarer til kulturbudsjettet - les hele sakenNy politisk rådgiver i Kulturdepartementet

Regjeringen informerer i en pressemelding at Kjersti Aastad er oppnevnt som ny politisk rådgvier i Kulturdepartementet.

Ny politisk rådgiver i Kulturdepartementet - les hele sakenVeileder for forenkling

Kulturdepartementet har nylig ferdigstilt veileder for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Norsk musikkråd vil se denne i lys av de ulike tilskuddsordningene vi forvalter på vegne av staten.

Veileder for forenkling - les hele sakenPM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner

Norsk musikkråd hilser velkommen Kulturdepartementets gjennomgang av tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner med tanke på forenkling. Musikkrådet regner med at Kulturdepartementet også ser på de tilskuddsordningene til frivillighetsfeltet som kanaliseres via Kulturrådet og flytter til tilbake til Kulturdepartementet. Et slikt grep vil forenkle Norske musikkråds og andre organisasjoners hverdag.

PM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner - les hele sakenVi hilser nye kulturpolitikere velkommen!

Ny regjering er utnevnt, ny kulturminister med ny politisk ledelse er på plass og Stortinget har konstituert seg. Vi hilser kulturpolitikerne velkommen og lykke til i arbeid for kulturlivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt.

Vi hilser nye kulturpolitikere velkommen! - les hele sakenPM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping

Regjeringa har fastsett ei endring i forskrift om grasrotandel. Endringa inneber at Norsk Tipping sine nye interaktive nettspel skal få same utrekningsmodell for grasrotdel som speleterminalane Multix.

PM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping - les hele sakenFrivillighetens regjeringserklæring

Frivillighet Norge foreslår et kapittel om frivillighet til den kommende regjeringærklæringen.

Frivillighetens regjeringserklæring - les hele sakenDet er ikke morsomt å synge i en polvott

Kulturlivet trenger flere egnede lokaler. Politikerne snakker om den kulturelle grunnmuren og et lokalt kulturløft, men sier samtidig at vi har nok kulturhus. Det er kommet flere kulturhus, men disse dekker ikke de frivillige kulturorganisasjonenes behov for lokaler til øving, produksjon, lager, opplæring, egenaktivitet med mer.

Det er ikke morsomt å synge i en polvott - les hele sakenFrivillighetens stemmer

Utstillingen "Frivillighetens stemmer" åpnet utenfor Stortinget mandag 26. august.

Frivillighetens stemmer - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART