PM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner

05.01.2017 15:03 Skrevet av

Norsk musikkråd hilser velkommen Kulturdepartementets gjennomgang av tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner med tanke på forenkling. Musikkrådet regner med at Kulturdepartementet også ser på de tilskuddsordningene til frivillighetsfeltet som kanaliseres via Kulturrådet og flytter til tilbake til Kulturdepartementet. Et slikt grep vil forenkle Norske musikkråds og andre organisasjoners hverdag.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Kulturdepartementet:

Forenkling for frivillige organisasjoner
Regjeringen vil forenkle statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Departementene skal nå gå gjennom sine tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner for å forenkle dem.

- Frivillighetspolitikken bygger på tillit til organisasjonene. Forenkling av tilskuddsordningene vil bedre vilkåerne for de frivillige organisasjonene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Regjeringen vil fjerne tidstyver for å skape et enklere møte med det offentlige. Det skal også frivillig sektor merke. Færre tidstyver betyr at frivillige kan bruke tid og krefter på det de brenner for – ikke forholde seg til komplekse regler eller fylle ut skjemaer, sier kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forenklingstiltaket er knyttet til et av regjeringens åtte hovedsatsingsområder: ”En enklere hverdag for folk flest”. Vilkåerne for frivillige organisasjoner skal styrkes. Reglene skal bli enklere og byråkratiet mindre. Omtrent 80 prosent av befolkningen er medlem i minst én
frivillig organisasjon.

Departementene skal melde inn forenklingstiltak til Kulturdepartementet innen 1. mai og gjennomføre minst to forenklingstiltak i 2014. Resultatene skal synligjøres på en nettside.

Eksempler på forenklingstiltak:
• færre og mer konkrete mål og rapporteringkrav
• samordne krav og begreper (inkludert medlem og lokallag)
• gjenbruk av informasjon
• vurdere å benytte driftstilskudd fremfor prosjekttilskudd
• mindre bruk av revisjon/høyere revisjonsgrenser
• vurdere søknads- og rapporteringsfrister
• klart språk i regelverk og kunngjøring
• slå sammen eventuelle overlappende tilskuddsordninger

Kulturdepartementet koordinerer den statlige frivillighetspolitikken og har utarbeidet en veileder for forenkling av tilskuddsordninger for barne- og ungdsomsorganisasjoner. Veilederen gir også generelle råd og kan benyttes for å forenkle ordninger rettet mot alle
frivillige organisasjoner.Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping

Regjeringen har fastsatt endringer i spillereglene for Norsk Tipping med innføring av en månedlig tapsgrense på 20 000 kroner.

Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping - les hele sakenKulturbudsjettet 2016

Norsk musikkråd har sett på kulturdepartementets prioriteringer i budsjettet for 2016. Innenfor vårt felt videreføres de fleste tiltakene på samme nivå som tidligere.

Kulturbudsjettet 2016 - les hele sakenNorsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen

Vi deltar på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i dag. Her kan du lese vårt høringsinnspill.

Norsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen - les hele sakenKommentarer til kulturbudsjettet

Her er Norsk musikkråds kommentarer til og betraktninger rundt Kulturdepartementes budsjett for 2015

Kommentarer til kulturbudsjettet - les hele sakenNy politisk rådgiver i Kulturdepartementet

Regjeringen informerer i en pressemelding at Kjersti Aastad er oppnevnt som ny politisk rådgvier i Kulturdepartementet.

Ny politisk rådgiver i Kulturdepartementet - les hele sakenVeileder for forenkling

Kulturdepartementet har nylig ferdigstilt veileder for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Norsk musikkråd vil se denne i lys av de ulike tilskuddsordningene vi forvalter på vegne av staten.

Veileder for forenkling - les hele sakenVi hilser nye kulturpolitikere velkommen!

Ny regjering er utnevnt, ny kulturminister med ny politisk ledelse er på plass og Stortinget har konstituert seg. Vi hilser kulturpolitikerne velkommen og lykke til i arbeid for kulturlivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt.

Vi hilser nye kulturpolitikere velkommen! - les hele sakenPM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping

Regjeringa har fastsett ei endring i forskrift om grasrotandel. Endringa inneber at Norsk Tipping sine nye interaktive nettspel skal få same utrekningsmodell for grasrotdel som speleterminalane Multix.

PM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping - les hele sakenFrivillighetens regjeringserklæring

Frivillighet Norge foreslår et kapittel om frivillighet til den kommende regjeringærklæringen.

Frivillighetens regjeringserklæring - les hele sakenDet er ikke morsomt å synge i en polvott

Kulturlivet trenger flere egnede lokaler. Politikerne snakker om den kulturelle grunnmuren og et lokalt kulturløft, men sier samtidig at vi har nok kulturhus. Det er kommet flere kulturhus, men disse dekker ikke de frivillige kulturorganisasjonenes behov for lokaler til øving, produksjon, lager, opplæring, egenaktivitet med mer.

Det er ikke morsomt å synge i en polvott - les hele sakenFrivillighetens stemmer

Utstillingen "Frivillighetens stemmer" åpnet utenfor Stortinget mandag 26. august.

Frivillighetens stemmer - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART