Ny politisk ledelse i KUD Foto: KUD/Wenche Nybo

Vi hilser nye kulturpolitikere velkommen!

05.01.2017 15:03 Skrevet av

Ny regjering er utnevnt, ny kulturminister med ny politisk ledelse er på plass og Stortinget har konstituert seg. Vi hilser kulturpolitikerne velkommen og lykke til i arbeid for kulturlivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt.

Politisk ledelse i Kulturdepartementet:

Kulturminister Thorhild Widvey

Statssekretær Knut Olav Åmås

Politisk rådgiver Catharina Munthe


Stortingets Familie- og kulturkomite:

Geir Jørgen Bekkevold. KrF
Svein Harberg. H
Hege Haukeland Liadal. A
Kårstein Eidem Løvaas. H
Sonja Mandt. A
Arild Stokkan-Grande. A
Morten Stordalen. FrP
Ib Thomsen. FrP
Mette Tønder. H
Rigmor Aasrud. A

Regjeringen Solbergs tiltredelseserklæring

Fredag 18. oktober leste statsminister Erna Solberg opp regjeringens tiltredelseserklæring i Stortinget. Både erklæringen og trontalen vil bli debattert i Stortinget tirsdag 22. oktober og onsdag 23. oktober.

Utdrag fra tiltredelseserklæringen:

"Regjeringen vil i større grad basere sin politikk på tillit. Tillit til at enkeltmennesker i hovedsak gjør fornuftige valg, slik at en ikke trenger å regulere så mye. Tillit til at folkevalgte vil det beste for sitt lokalsamfunn, slik at de kan få større makt og ansvar. Tillit til at kulturen og frivilligheten utvikler seg til det beste for samfunnet på egne premisser, slik at de ikke blir instrumenter for myndighetene. Tillit til at familiene kommer til gode løsninger for seg og sine over kjøkkenbordet, slik at vi ikke trenger å styre så mye i detalj. Tillit til at private og frivillige innen barnevern, helse, rehabilitering, beredskap og mye annet har gode hensikter, slik at vi kan bruke alle gode krefter i felles anstrengelse for et bedre samfunn.

Norge er lite land. Mange krefter og store ressurser vil gå til spille dersom vi gjør politikken til kamp mellom offentlig, frivillig og privat sektor, hvor bare den ene kan vinne. Alle sektorer har mye å bidra med. Klarer vi å vise hverandre gjensidig tillit og spille hverandre gode, så kan vi oppnå store ting sammen - selv om vi er et lite land."

 

Les tiltredelseserklæringen på regjeringens nettsider


Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping

Regjeringen har fastsatt endringer i spillereglene for Norsk Tipping med innføring av en månedlig tapsgrense på 20 000 kroner.

Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping - les hele sakenKulturbudsjettet 2016

Norsk musikkråd har sett på kulturdepartementets prioriteringer i budsjettet for 2016. Innenfor vårt felt videreføres de fleste tiltakene på samme nivå som tidligere.

Kulturbudsjettet 2016 - les hele sakenNorsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen

Vi deltar på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i dag. Her kan du lese vårt høringsinnspill.

Norsk musikkråds høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen - les hele sakenKommentarer til kulturbudsjettet

Her er Norsk musikkråds kommentarer til og betraktninger rundt Kulturdepartementes budsjett for 2015

Kommentarer til kulturbudsjettet - les hele sakenNy politisk rådgiver i Kulturdepartementet

Regjeringen informerer i en pressemelding at Kjersti Aastad er oppnevnt som ny politisk rådgvier i Kulturdepartementet.

Ny politisk rådgiver i Kulturdepartementet - les hele sakenVeileder for forenkling

Kulturdepartementet har nylig ferdigstilt veileder for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Norsk musikkråd vil se denne i lys av de ulike tilskuddsordningene vi forvalter på vegne av staten.

Veileder for forenkling - les hele sakenPM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner

Norsk musikkråd hilser velkommen Kulturdepartementets gjennomgang av tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner med tanke på forenkling. Musikkrådet regner med at Kulturdepartementet også ser på de tilskuddsordningene til frivillighetsfeltet som kanaliseres via Kulturrådet og flytter til tilbake til Kulturdepartementet. Et slikt grep vil forenkle Norske musikkråds og andre organisasjoners hverdag.

PM fra KUD: Forenkling for frivillige organisasjoner - les hele sakenPM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping

Regjeringa har fastsett ei endring i forskrift om grasrotandel. Endringa inneber at Norsk Tipping sine nye interaktive nettspel skal få same utrekningsmodell for grasrotdel som speleterminalane Multix.

PM fra KUD: Grasrotsats óg for dei nye interaktive nettspela til Norsk Tipping - les hele sakenFrivillighetens regjeringserklæring

Frivillighet Norge foreslår et kapittel om frivillighet til den kommende regjeringærklæringen.

Frivillighetens regjeringserklæring - les hele sakenDet er ikke morsomt å synge i en polvott

Kulturlivet trenger flere egnede lokaler. Politikerne snakker om den kulturelle grunnmuren og et lokalt kulturløft, men sier samtidig at vi har nok kulturhus. Det er kommet flere kulturhus, men disse dekker ikke de frivillige kulturorganisasjonenes behov for lokaler til øving, produksjon, lager, opplæring, egenaktivitet med mer.

Det er ikke morsomt å synge i en polvott - les hele sakenFrivillighetens stemmer

Utstillingen "Frivillighetens stemmer" åpnet utenfor Stortinget mandag 26. august.

Frivillighetens stemmer - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART