Program

20.04.2017 16:38 Skrevet av NMR

Studieforbundets Representantskapsmøte arrangeres lørdag kl 9 – 15. Musikktinget starter lørdag kl 15.30, og avsluttes søndag kl 15. Landsmøtehelgen innledes med en fagkonferanse fredag 19. mai kl 14.30 – 18.15. 

Rammeprogram:

Fredag 19. mai

Kl 13.00 - 14.15

Lunsj på hotellet for de som ønsker det

 

kl 14.30 - 18.15

Fagkonferanse

 

kl 20.00

Felles middag for de som har ankommet

 

kl 21.30

Konsert i hotellets Sky Bar

Lørdag 20. mai

fra kl 08.00

Registrering

 

kl 09.00 - 15.00

Musikkens studieforbunds Representantskapsmøte

 

kl 15.00 - 15.30

Pause/registrering

 

kl 15.30 - 18.30

Norsk musikkråds Musikkting

 

kl 19.15 - 23.30

Utflukt med landsmøtemiddag 

Søndag 21. mai

kl 09.30 - 15.00

Norsk musikkråds Musikkting fortsetter

 

kl 15.00

Avslutning

 

Fredagens fagkonferanse blir todelt:

Del 1: Arbeid med profil og identitet i frivillige organisasjoner

Det frivillige musikkfeltet står for et stort mangfold av kulturuttrykk. Felles er at vi ønsker å være åpne og inspirerende møteplasser til det beste for lokalsamfunn over hele landet. Samtidig konkurrer vi med andre fritidstilbud i kampen om oppmerksomhet og bevilgninger. Kan en tydeligere profil bidra til flere medlemmer og bedre rammevilkår?

Gjennom fagseminaret ønsker vi å rette oppmerksomheten på hvordan vi kan bli tydeligere og synligere som frivillige organisasjoner. Vi vil ha en faglig innledning og vi vil få eksempler på hvordan vi kan jobbe med profil og identitet i egen organisasjon.

 

Del 2: Akustikkvandring i Moldes nye kulturskole

Vi guides gjennom de forskjellige rommene, og kjenner på hvordan lokalenes egenskaper påvirker lydforholdene (romakustikken).

Moldes nye kulturskole er utviklet i samråd med bl a det lokale fritidsmusikklivet og akustikkompetansen i Møre og Romsdal musikkråd. Prinsippene i NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse er ivaretatt i musikkrommene. Skolen har rom som er egnet til band, kor, korps, ensembler/mindre grupper og solo. 

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART