Valgkomiteens innstilling

20.04.2017 16:25 Skrevet av NMR

Valgkomiteen foreslår Bård Vegar Solhjell som ny styreleder i Norsk musikkråd.

Solhjell var i to perioder statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering, og han har vært stortingsrepresentant for Akershus siden 2009. 

Valgkomiteen har videre innstilt på Unni Færøvik som nestleder. I innstillingen foreslås også tidligere statssekretær Bjørgulv Borgundvaag om styremedlem. 

I valgkomiteens innstilling til nytt styre som skal velges på Musikktinget i mai, heter det blant annet:

I et kulturliv i stor endring, ser komitéen behov for et styre som kan tenke offensivt, strategisk og målrettet på vegne av Norsk musikkråd. Det vil være viktig for Norsk musikkråd innta en stadig tydeligere rolle som musikklivets talsorganisasjon, og å vise seg som sentral i den kulturpolitiske debatten i Norge. Med spennende nyskapninger i kulturlivet, som Kulturalliansen, er det viktig at Norsk musikkråd har med seg tydelige folk som blir lyttet til. Valgkomitéen har ønsket å styrke styrets kompetanse i forhold til strategisk arbeid. Vi har også vært bevisst på å bidra til en fornyelse, og foryngelse av styret, og har sett etter personer som kan være tydelige og meningsbærende på vegne av Norsk musikkråd.

 

Innstilling til Norsk musikkråds styre 2017 – 2019:

Styreleder        Bård Vegar Solhjell (Akershus), Norsk jazzforum – ny

Nestleder         Unni Færøvik (Oslo), Korpsnett – ny

Medlem            Bjørgulv Borgundvaag (Oslo), Norsk Viseforum – ny

Medlem            Erik Larsen (Oslo), BandOrg – gjenvalg

Medlem            Ellen Persvold (Nord-Aurdal), FolkOrg – gjenvalg

1. vara              Mari Byrknes (Hordaland), Ung i Kor – gjenvalg

2. vara              Victoria Moldekleiv (Hordaland), AKKS – ny

 

Innstilling til valgkomité:

Leder                Odd Arne Halaas (Møre & Romsdal), NTL – gjenvalg

Medlem            Frank Stenløs (Møre & Romsdal), Ung i Kor – gjenvalg

Medlem            Leder av MSFs valgkomité

Vara                 Åsne Kvamme (Hordaland), Klassisk – gjenvalg

 

Innstilling til kontrollkomité:

Medlem            Ivar Sveen (Vest-Agder), Klassisk – gjenvalg

Medlem            Terje Winther (Akershus), UNOF – gjenvalg

Medlem            Elisabeth Weisser-Svendsen (Akershus), NKA – gjenvalg

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART