Rådsmøte

Norsk musikkråds Rådsmøte avholdes på våren i året mellom Musikktingene. Rådsmøtet behandler Norsk musikkråds regnskap for musikktingperiodens første år. Musikkens studieforbunds ledermøte avholdes på samme dag og møtene avsluttes som regel med en fagsekvens.

Rådsmøte og ledermøte 2016

NMRs rådsmøte og MSFs ledermøte avholdes i 2016 torsdag 27. april i våre lokaler i Schouskvartalet i Oslo.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART