Musikklokaler.no

21.10.2013 12:10 Skrevet av

6. juni 2009 åpnet Norsk musikkråd musikklokaler.no , et nytt fagnettsted for lokaler til musikkformål, både for øving og konserter og alle musikksjangere.

Bakgrunnen er at svært få lokaler er tilpasset den musikken de fylles med (i motsetning til idrettsanlegg, som er spesifisert ned til minste cm). Det er stor forskjell på gode lokaler til lydsvak akustisk musikk (f eks kor), lydsterk akustisk musikk (f eks korps) og forsterket musikk (f eks band). Ensemblestørrelse har også stor betydning for lokalets egnethet.

musikklokaler.no fokuserer i stor grad på romakustikk og lydisolering (byggteknisk, normerte krav, praktisk arbeid, løsninger og produkter, kostnader osv). Et antall vellykka prosjekter blir viet betydelig plass.


Ny standard for musikkrom på høring - høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen ”prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler.

Ny standard for musikkrom på høring - høringsseminarer - les hele sakenPresentasjoner

Her finner du og kan laste ned presentasjoner som er gitt på møter om standarden.

Presentasjoner - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART