Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt i deres medlemsbaserte virke.

Frifond organisasjons formål er å stimulere og nå ut til lokallag som er tilknyttet en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet. Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners rammebetingelse og gruppers virke på lokalt nivå. Musikkrådet fordeler midlene til de nasjonale organisasjonene som igjen viderefordeler midlene til sine lokallag.
    
Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år.
Organisasjoner som ikke er medlemmer i Musikkrådet, men som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke tilskudd fra Frifond organisasjon.

Tilskudd kan ikke gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og/eller praksis:
•    er organisert av det offentlige,
•    er fortjenestebaserte,
•    er basert på samvirkeprinsipper,
•    er organisert og registrert som en stiftelse,
•    er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller med sitt formål knyttet til idrett,
•    allerede mottar Frifond-tilskudd av en annen paraply.

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for Frifond organisasjon
(retningslinjer-for-frifond-organisasjon-2017.pdf, 99kB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling 2016
(fordeling-2016.pdf, 39kB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling 2015
(frifond-organisasjon-2015.pdf, 179kB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling 2014
(frifond-organisasjon-2014.pdf, 175kB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling 2013
(frifond-organisasjon-2013.pdf, 106kB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling 2012
(frifond-organisasjon-2012.pdf, 118kB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling 2011
(frifond-organisasjon-2011.pdf, 108kB)

/share/mime/48/pdf.png Fordeling 2010
(frifond-organisasjon-2010.pdf, 175kB)

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART