Frifond

22.12.2015 10:42 Skrevet av

Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping, se www.spillemidlene.no. Uorganiserte lag og grupper kan søke. Frifond musikk forvaltes av Norsk musikkråd.

Den støtteordningen som omfatter alt uten idrett, heter Frifond, og blir administrert av disse tre paraplyorganisasjonene:

- Norsk musikkråd

- Norsk teaterråd

- Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

De tre paraplyorganisasjonene fordeler midlene videre gjennom Frifond organisasjon til rundt 110 organisasjoner innenfor musikk, teater og andre fritidsaktivitet. I tilegg har Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater rundt 6000 søknader i året

Dersom du er ung, blakk og kreativ - så er gjerne Frifond noe for deg. Les mer om retningslinjer og vilkår her.

Lurer du på noe om Frifond musikk kan du kontakte Britt Lillehagen

Kunngjøring - Frifond kompetanse og aktivitet 2016 - 2017

Styret i Norsk musikkråd har vedtatt å videreføre Frifond kompetanse og aktivitet for to nye år. De nye retningslinjene har tatt hensyn til innspillene som har kommet inn i høringsrunden.

/share/mime/pdf.gifRetningslinjer for Frifond musikk
(frifond-musikk-retningslinjer-2014.pdf, 286kB)

Frifond kompetanse og aktivitet 2013 er fordelt

Til tross for kort søknadsfrist kom det inn hele 133 søknader til Frifond kompetanse og aktivitet 2013. Samlet søknadsbeløp var på kr. 9.689.045. Det sto 2 millioner kroner til fordeling. Det kom søknader fra alle fylker, og fra lag med tilknytning til mange forskjellige organisasjoner. Det var flest søknader fra medlemslag i Norges Musikkorps Forbund. Det var søknader fra alle fylker.


Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor Frifondrammen, hvor lokale lag i nasjonalt tilsluttede organisasjoner innen alle sjangere kan søke om støtte på inntil kr. 200.000,- til ekstraordinære aktiviteter, kortere kurs og kompetansetiltak, samarbeidsprosjekter, mangfoldstiltak mm med fokus på barn og unge. Søknadsfristen er 1, desember 2014.


KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.
Les mer...


Voksenopplæringsmidler

Musikkens studieforbund forvalter voksenopplæringsmidler til lokale lag som er medlim i en av Musikkens studieforbunds tilskuddsberettigede medlemsorganisasjoner.
Les mer...


Instrumentfondet

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps og -orkestre der det bevilges penger til kjøp av instrumenter.
Les mer...


Aktivitetsmidler for kor

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.
Les mer...


Musikkutstyrsordningen

Formålet med Musikkutstyrsordningens virksomhet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk (rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre).
Les mer...


Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.
Les mer...


Norsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Norsk kulturråd er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekt og er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.
Les mer...


Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen deler ut prosjektstøtte til formål som faller innenfor prioriteringene.

Prioriteringene endres fra søknadsfrist til søknadsfrist.
Les mer...


Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til de prosjektene som har størst effekt, både nasjonalt og i det enkelte lokalsamfunn. Du kan søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse.


Les mer...


MyCall Kulturfond

Gir tilskudd til et bredt spekter av tiltak og aktiviteter innenfor de klubbene og foreningene som arbeider med barn og ungdom.

Les mer


Andre oversiktssider

Her finner du noen sider med oversikt over alle støtteordninger, legater mm innenfor musikkfeltet.
Les mer...