Frifond kompetanse og aktivitet

05.01.2017 15:03 Skrevet av

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor Frifondrammen, hvor lokale lag i nasjonalt tilsluttede organisasjoner innen alle sjangere kan søke om støtte på inntil kr. 200.000,- til ekstraordinære aktiviteter, kortere kurs og kompetansetiltak, samarbeidsprosjekter, mangfoldstiltak mm med fokus på barn og unge. Søknadsfristen er 1, desember 2014.

Hvem kan søke:

Støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge hvor minst 1/3 av medlemmene er under 26 år mulighet til å realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter og sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget med mer.  

 Lag, forening eller gruppe som søker støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet må:  

Lag, foreninger eller grupper knyttet til en nasjonal organisasjon som alt har fått støtte fra Frifond organisasjon har anledning til å søke om støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet.  Det er dog en forutsetning at lokallaget ikke har fått Frifond organisasjonstilskudd til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.

Hva det kan søkes om tilskudd til:

Hvor mye det kan søkes om:

Det er mulig å søke om støtte fra denne tilskuddsordningen på beløp fra 25.000 til 200.000 kroner.

Søknadsfristen er 20. november 2014.

Har du spørsmål angående denne tilskuddsordningen? Ta kontakt på e-post med Anne Sofie.

/share/mime/48/msword.png Last ned retningslinjene for Frifond kompetanse og aktivitet her
(retningslinjer-for-fka-2015.doc, 35kB)

/share/mime/48/msword.png Last ned søknadsskjema for Frifond kompetanse og aktivitet her
(frifond-ka-2015.doc, 40kB)


Kunngjøring - Frifond kompetanse og aktivitet 2017

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor Frifondrammen. Støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert. 

Kunngjøring - Frifond kompetanse og aktivitet 2017 - les hele saken

Frifond kompetanse og aktivitet 2013 er fordelt

Til tross for kort søknadsfrist kom det inn hele 133 søknader til Frifond kompetanse og aktivitet 2013. Samlet søknadsbeløp var på kr. 9.689.045. Det sto 2 millioner kroner til fordeling. Det kom søknader fra alle fylker, og fra lag med tilknytning til mange forskjellige organisasjoner. Det var flest søknader fra medlemslag i Norges Musikkorps Forbund. Det var søknader fra alle fylker.

Frifond kompetanse og aktivitet 2013 er fordelt - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART