Frifond kompetanse og aktivitet 2013 er fordelt

05.01.2017 15:03 Skrevet av

Til tross for kort søknadsfrist kom det inn hele 133 søknader til Frifond kompetanse og aktivitet 2013. Samlet søknadsbeløp var på kr. 9.689.045. Det sto 2 millioner kroner til fordeling. Det kom søknader fra alle fylker, og fra lag med tilknytning til mange forskjellige organisasjoner. Det var flest søknader fra medlemslag i Norges Musikkorps Forbund. Det var søknader fra alle fylker.

Christin Sund, Anders Kjærmann Jensen og Erlend Rasmussen fra administrasjonen utgjorde utvalget som innstilte overfor styret i Norsk musikkråd.

Innstillingsutvalget la vekt på og prioriterte:

 

Utvalget prioritert ikke:

 

Det ble tildelt midler til medlemslag i Norsk Rockforbund, UNOF, Norges Musikkorps Forbund, Make Music, Korpsnett Norge, Ung i Kor, Norske Trekkspilleres Landsforbund, AKKS Norge og Foreningen Musikk fra livets begynnelse.

Største tildeling er på kr 200.000, til Ung i Kor Vest. Dette var også den eneste over kr 100.000. De fleste tildelingene er på kr 30-40.000.

FKA 2013 er en prøveordning som skal evalueres vinteren/våren 2014. I juni vil styret i Norsk musikkråd bestemme om ordningen skal videreføres eller ikke. Dersom styret vedtar å forlenge prøveprosjektet, evt gjøre ordningen permanent, vil Frifond Kompetanse og Aktivitet 2014 bli kunngjort i løpet av august.

Under finner du listen over tildelingene, sortert alfabetisk på fylker.

/share/mime/48/pdf.png Frifond kompetanse og aktivitet - tildelinger 2013
(tildelingsliste-til-publisering.pdf, 204kB)


Kunngjøring - Frifond kompetanse og aktivitet 2017

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor Frifondrammen. Støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert. 

Kunngjøring - Frifond kompetanse og aktivitet 2017 - les hele saken

Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor Frifondrammen, hvor lokale lag i nasjonalt tilsluttede organisasjoner innen alle sjangere kan søke om støtte på inntil kr. 200.000,- til ekstraordinære aktiviteter, kortere kurs og kompetansetiltak, samarbeidsprosjekter, mangfoldstiltak mm med fokus på barn og unge. Søknadsfristen er 1, desember 2014.

Frifond kompetanse og aktivitet - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART