KOMP

05.12.2017 16:18 Skrevet av

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.

KOMP kan støtte kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Arrangørfaglige kurs og opplæring i f eks booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr mm er støtteberettiget. 

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper. Kulturskoler kan også søke, men det forutsettes at prosjektet ikke bare er tilgjengelig for skolens egne elever.

Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Nye komposisjoner og arrangementer vil ikke bli støttet.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no/kompFrifond musikk

Du finner all informasjonen du trenger om Frifond Musikk på www.frifond.no

 

Frifond musikk - les hele sakenVoksenopplæringsmidler

Musikkens studieforbund forvalter voksenopplæringsmidler til lokale lag som er medlim i en av Musikkens studieforbunds tilskuddsberettigede medlemsorganisasjoner.

Voksenopplæringsmidler - les hele sakenInstrumentfondet

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps og -orkestre der det bevilges penger til kjøp av instrumenter.

Instrumentfondet - les hele sakenAktivitetsmidler for kor

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Aktivitetsmidler for kor - les hele sakenMusikkutstyrsordningen

Formålet med Musikkutstyrsordningens virksomhet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk (rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre).

Musikkutstyrsordningen - les hele sakenGrasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.

Grasrotandelen - les hele sakenNorsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond  og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Norsk kulturråd er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekt og er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.

Norsk kulturråd - les hele sakenSparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen deler ut prosjektstøtte til formål som faller innenfor prioriteringene.

Prioriteringene endres fra søknadsfrist til søknadsfrist.

Sparebankstiftelsen - les hele sakenGjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til de prosjektene som har størst effekt, både nasjonalt og i det enkelte lokalsamfunn. Du kan søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse.

Gjensidigestiftelsen - les hele sakenMyCall Kulturfond

Gir tilskudd til et bredt spekter av tiltak og aktiviteter innenfor de klubbene og foreningene som arbeider med barn og ungdom.

Les merAndre oversiktssider

Her finner du noen sider med oversikt over alle støtteordninger, legater mm innenfor musikkfeltet.

Andre oversiktssider - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART