Musikkutstyrsordningen

16.01.2013 17:51 Skrevet av

Formålet med Musikkutstyrsordningens virksomhet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk (rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre).

Målgrupper
Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (spillesteder)
Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål (konsertarrangører)
Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (øvingsanlegg)
Musikkverksteder, musikklubber, organiserte bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom (øvingsfellesskap)

Støtteområder

• Støtte til konsertlokaler og konsertutstyr

o Spillesteder kan søke om fremføringsutstyr og akustiske tiltak

o Konsertarrangører kan søke om fremføringsutstyr


• Støtte til øvingsutstyr, øvingslokaler og musikkbinger

o Øvingsanlegg og øvingsfelleskap kan søke om øvingsutstyr og akustiske tiltak

o Virksomheter som skal bygge og drifte nye øvingsanlegg kan søke om tilskudd til dette

o Øvingsanlegg og øvingsfellesskap som har eget fremføringslokale og som har konsertarrangement som en del av virksomheten, kan søke om støtte til mindre fremføringsanlegg

o Kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd til kjøp av musikkbinger (andre aktører kan stå for drift av musikkbingen)

Musikkutstyrsordningen har to søknadsfrister: 1.mars og 1.september. Kun søknader levert gjennom Musikkutstyrsordningens søknadsportal innen søknadsfristen blir behandlet.


http://www.musikkutstyrsordningen.no/


Frifond musikk

Du finner all informasjonen du trenger om Frifond Musikk på www.frifond.no

 

Frifond musikk - les hele sakenKOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.

KOMP - les hele sakenVoksenopplæringsmidler

Musikkens studieforbund forvalter voksenopplæringsmidler til lokale lag som er medlim i en av Musikkens studieforbunds tilskuddsberettigede medlemsorganisasjoner.

Voksenopplæringsmidler - les hele sakenInstrumentfondet

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps og -orkestre der det bevilges penger til kjøp av instrumenter.

Instrumentfondet - les hele sakenAktivitetsmidler for kor

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Aktivitetsmidler for kor - les hele sakenGrasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.

Grasrotandelen - les hele sakenNorsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond  og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Norsk kulturråd er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekt og er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.

Norsk kulturråd - les hele sakenSparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen deler ut prosjektstøtte til formål som faller innenfor prioriteringene.

Prioriteringene endres fra søknadsfrist til søknadsfrist.

Sparebankstiftelsen - les hele sakenGjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til de prosjektene som har størst effekt, både nasjonalt og i det enkelte lokalsamfunn. Du kan søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse.

Gjensidigestiftelsen - les hele sakenMyCall Kulturfond

Gir tilskudd til et bredt spekter av tiltak og aktiviteter innenfor de klubbene og foreningene som arbeider med barn og ungdom.

Les merAndre oversiktssider

Her finner du noen sider med oversikt over alle støtteordninger, legater mm innenfor musikkfeltet.

Andre oversiktssider - les hele saken


Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART