Norsk musikkråd forvalter Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner på vegne av Kulturdepartementet.

Alle landsdekkende musikkorganisasjoner kan søke om støtte til drift fra denne ordningen. Søknadsfrist er 15. februar året før, dvs at dersom du søker om tilskudd for 2018 er søknadssfristen 15. februar 2017.

Søknadene blir behandlet av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene samt en uavhengig representant.

Fristen for å søke om driftsstøtte for 2018 er 15. februar 2017.

Søknadsskjema og regelverk for ordningen finner du nederst på siden.

 

Fordelingsutvalg for perioden 2016 - 2017

Etter innspill fra organisasjonene som omfattes av ordningen oppnevnte Norsk musikkråds styre nytt fordelingsutvalg for "Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner" på styremøte 9. desember 2015.

/share/mime/48/pdf.png Søknadsskjema
(soknadsskjema-tilskudd-til-landsomfattende-musikkorganisasjoner-2018.pdf, 148kB)

/share/mime/48/msword.png Søknadsskjema - word
(soknadsskjema-tilskudd-til-landsomfattende-musikkorganisasjoner-2018.doc, 66kB)

/share/mime/48/pdf.png Regelverk for ordningen
(regelverk-tilskudd-til-landsdekkende-musikkorganisasjoner-3.9.15.pdf, 73kB)

Tidligere tildelinger

Under finner du oversikt over tidligere tildelinger fra "Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner"

/share/mime/48/pdf.png 2016
(tilsagnsliste-2016-til-publisering.pdf, 180kB)

/share/mime/48/pdf.png Ekstrabevilgning 2015
(fordeling-av-ekstrabevilgning-2015.pdf, 180kB)

/share/mime/48/pdf.png 2015
(fordeling-2015.pdf, 180kB)

/share/mime/48/pdf.png 2014
(fordeling-2014.pdf, 180kB)

/share/mime/48/pdf.png 2013
(tildelinger-2013.pdf, 181kB)

/share/mime/48/pdf.png 2012
(tildelingsliste-2012.pdf, 179kB)

/share/mime/48/pdf.png 2011
(tildelingsliste-2011.pdf, 179kB)

/share/mime/48/pdf.png 2010
(tildelingsliste-2010.pdf, 11kB)

/share/mime/48/pdf.png 2009
(tildeling-2009.pdf, 179kB)