Frifond

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Vi gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

Gramasamas

Bandet Gramasamas har fått støtte av Frifond musikk.

Frifond musikk

Frifond musikk tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes omlag 10 millioner kroner til Frifond musikk.

Gruppen din kan søke tilskudd til for eksempel å lage eller fremføre musikk, leie av musikkstudio og utstyr, arrangere konsert eller musikkfestival.

Frifond musikk er for frittstående grupper som ikke er med i en nasjonal organisasjon.

For å få støtte må:

dere være en gruppe på mins tre deltagere
1/3 av de som arrangerer aktiviteten må være under 26 år
aktiviteten må skje i din hjemkommune

Søk her: www.frifond.no

Les mer

30949 Eufoniumkvartetten 2

Frifond organisasjon

Musikkaktiviteter for og med barn og ungdom i lokalledd av nasjonale musikkorganisasjoner

Les mer

30544 Loftfaestivalen 4

Frifond kompetanse og aktivitet

Kompetansehevende tiltak, ekstraordinære aktiviteter og samarbeidsprosjekter for og med barn og ungdom i lokalledd av nasjonale musikkorganisasjoner

Les mer

Frifond tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2018 utgjorde dette 199,344 millioner. Midlene forvaltes av LNU og Norsk musikkråd. Frifond er opprettet for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt i deres medlemsbaserte virke.

Hos Norsk musikkråd består Frifond av tre ordninger. I 2018 var følgende beløp til fordeling:

  • Frifond organisasjon: 40,2 millioner
  • Frifond musikk: 8,4 millioner
  • Frifond kompetanse og aktivitet: 2,5 millioner