Grense for skattefri utbetaling i frivillig sektor

Grensen for skattefrie utbetalinger til enkeltpersoner i frivillige foreninger og organisasjoner er kr. 10.000.

KOMP-tildeling i Nord-Trøndelag

Tre lag fra Nord-Trøndelag ble tildelt penger fra tilskuddsordningen KOMP. Tilskuddene varierte fra 3000 til 45 000. Mest penger gikk til Midtvinterdansen.

Les hele saken her

Prosjekter

Tilskudd

Nord-Trøndelag musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andres tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

NTMR fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

NTMR bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen KOMP - for rytmisk musikk

Kontakt oss

Nord-Trøndelag Musikkråd

Tlf. 957 30 869

E-post: nord-trondelag@musikk.no

 

Kirkegata 18

7600 Levanger