Fylkestilskudd til drift og aktiviteter 2017 - musikkformål

16.02.2017 19:07 Skrevet av Line Thorsen

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har delegert til musikkrådet å motta og behandle søknader til ovennevnte tilskuddsordning.

Fylkeskommunens tilskuddsordninger blir annonsert samlet i lokalpressen i jan./feb. hvert år.

Søknadsfrist for tilskudd til musikkformål 2017 er 01.april.

Du kan også lese mer om ordningen på Nord-Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside.

 

 

 

 

 

Fylkestilskudd til drift og aktiviteter 2017 - musikkformålKontakt oss

Nord-Trøndelag Musikkråd

Tlf. 957 30 869

E-post: nord-trondelag@musikk.no

 

Kirkegata 18

7600 Levanger