Tilskuddspott til korprosjekter i Nord-Trøndelag

03.02.2017 13:16 Skrevet av Line Thorsen

OM TILSKUDDET:

Musikkrådet har pt. en liten tilskuddspott til rådighet. Midlene skal gå til å støtte prosjekt for kor/orkester og evnt. solister.

Midlene fordeles etter søknad vedr. fremføring av større verk for kor og orkester. Fremføring må skje i Nord-Trøndelag.

FØLGENDE KAN SØKE:

Organisasjoner/lag som er tilknyttet Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund. Det er en forutsetning at det også søkes VO (Voksenopplæring)-midler til prosjektet.

BEHANDLING/TILDELING:

Det søkes fortløpende, og det er ikke utarbeidet eget søknadskjema. Tildelingssum vurderes etter totalbudsjett for prosjektet.

SØKNADSFRIST:

Løpende. Vedtak gjøres i påfølgende styremøte. Det må søkes før prosjektet starter.

 

Søknad vedlagt prosjektbeskrivelse og budsjett sendes

nord-trondelag@musikk.no med tittel "Korprosjekt."

 Kontakt oss

Nord-Trøndelag Musikkråd

Tlf. 957 30 869

E-post: nord-trondelag@musikk.no

 

Kirkegata 18

7600 Levanger