4 søkere i Nordland fikk tildelt KOMP -tilskudd

08.03.2017 10:28 Skrevet av Hilde Høgseth

4 søkere fra Nordland var så heldige å få tildelt KOMP tilskudd i år.

 

Bandleirer og -seminarer, storband, folkemusikklag og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til kurs i 2017. Det kom inn 161 søknader, og 97 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1,6 millioner til disposisjon. 

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.
KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

 

De fra Nordland som fikk tildelt KOMP tilskudd var:

Nord-Salten Storband

Bodø kommune - FRUKT

Mordnorsk viseforum

Kjerringrokk

Totalt fikk disse utbetalt. kr. 75 000,-

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART