Ny Generalsekretær i Norsk Musikkråd

08.03.2017 10:38 Skrevet av

Tidligere leder i LNU, Bjarne Dæhli, er ansatt som ny generalsekretær i Norsk musikkråd fra nyttår. "Han har den perfekte kombinasjonen av bred politisk forståelse, erfaring fra både organisasjonslivet og privat sektor, og et stort engasjement for feltet. Vi er overbevist om at vi har funnet den riktige lederen i Bjarne Dæhli", sier styreleder Eline Moe Melgalvis.

Som å komme hjem

Dæhli har den siste tiden jobbet som seniorrådgiver i konsulentselskapet Burson-Marsteller. Her har han jobbet tverrfaglig med interessepolitikk, myndighetskontakt og budskapsutvikling. 36-åringen er heller ingen jypling i det frivillige organisasjonslivet, og har sittet fire år som leder for LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner:

"Å begynne i Norsk musikkråd, er litt som å komme hjem. Veldig mye av det jeg kan og står for har jeg fra det frivillige kulturlivet. Muligheten til å jobbe som generalsekretær er virkelig noe å se frem til for en organisasjonsnerd som meg", ler Dæhli.

De siste årene har Norsk musikkråd hatt et stadig fokus på situasjonen rundt øvingslokaler og brukshus for kultur. I forbindelse med at kulturbudsjettet for 2017 ble lagt frem, ble det klart at regionale idrettsanlegg får hele 26 ganger så mange kroner som kulturanleggene. Denne uheldige utviklingen mener Bjarne Dæhli må snus: "Etterslepet på kulturbygg må fjernes og bygging og tilrettelegging av musikklokaler må prioriteres langt høyere enn i dag. Forslaget til årets statsbudsjett er en finger i øyet på alle som ønsker at det frivillige kulturlivet skal få gode lokaler til musikk -og kulturaktivitet. Det skyldes ikke nødvendigvis vond vilje, men at vi ikke har nådd frem med hvilke verdier som kulturbyggene skaper og står for", avslutter han.

 Registrering og rapportering av vårkurs i kursadmin

Vårkursene må registreres inn i kursadmin snarest. Frist for rapportering av kurs i kursadmin på kurs som er berettiget voksenopplæringsmidler for vår 2017 er satt til 01.juli.

Registrering og rapportering av vårkurs i kursadmin - les hele sakenNorsk musikkråd 40 år

Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund ble stiftet for 40 år siden og tirsdag den 06.desember markeres jubileumet med en festkonsert på Nasjonal jazzscene.

Norsk musikkråd 40 år - les hele saken


Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART