Om oss

Litt om Nordland musikkråd

Nordland musikkråd er fellesorganet for organisert og uorganisert musikkvirksomhet i Nordland. Vi har et servicekontor for musikklivet, gjennomfører noen prosjekter og aktiviteter, og samarbeider med offentlige myndigheter

Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i Nordland.

  • Har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter
  • Formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
  • Består av de fylkes-medlemsorganisasjonene og de lokale musikkrådene, og representerer i alt 33 landsomfattende musikkorganisasjoner i fylket
  • Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
  • Informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
  • Arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
  • Samarbeider med fylkeskulturadministrasjonen og fylkeskommunen

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART