Aktivitetsmidler til kor

26.01.2017 12:40 Skrevet av

Tilskudd til konserter der kor samarbeider med profesjonelle.

ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet - kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor".

Det er to søknadsfrister i året, 15. mars og 15. september.

Det er for tiden Norges Korforbund som har fått forvaltningsansvaret for disse midlene, og et hovedkriterium er at aktiviteten (konserten) skjer i samarbeid med profesjonelle krefter.

Søknaden må sendes inn forskuddsvis, og det er to søknadsfrister i året. Søknaden sendes Norges Korforbund, Postboks 1944 Vika, 0125 Oslo innen;

Mer informasjon om ordingen, søknadskriterier, skjemaer, tildelinger osv. finner du her!

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART