Music Export Norway

26.01.2017 12:42 Skrevet av bandORG

Ordningen skal fremme eksport av norsk musikk, spesielt til enkeltprosjekter.

Music Export Norway vil innvilge midler til inntil to eksportprosjekter per kalenderår, fortrinnsvis vår og høst. Hvert prosjekt kan motta inntil kr. 300.000 per år i inntil tre år. Samlet verdi per prosjekt kan være inntil kr. 900.000.Hvem kan søke?

Eksportprogrammet tildeles en aktør som faller inn under Music Export Norways operasjonsområde. Eksempler på dette kan være:

- Plateselskap
- Management
- Opphavere
- Musikkforlag
- Musikere
- Sangere
- Produsenter
- Dirigenter
- Produksjonsselskap, med flere

Aktøren skal kunne kategoriseres som en eksportklar aktør. Med eksportklar menes en aktør som har et godt etablert apparat rundt seg, og som har en økende interesse fra et relevant territorium, enten fra media eller bransjen selv.

 

Gå til Music Export Norways nettsider for å lese kritieriene og finne ut om du kan søke: http://www.musicexportnorway.no/om-eksportprogrammet.4790995-149133.html

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART