Musikkfondene

26.01.2017 12:41 Skrevet av

Det Norske komponistfond, Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet.

Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og sangtekstforfattere. Musikkfondene yter blant annet administrativ støtte i tilknytning til søknads- og tildelingsprosessene, slik at behandlingen gjennomføres så effektivt som mulig.

Styringsgruppen for Musikkfondene består av styreledere i fondene.

 

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART