Støtte til kurs

26.01.2017 12:41 Skrevet av

Komp gir støtte til kurs for musikere og arrangørerer av rytmiske musikk

KOMP - STØTTEORDNING FOR OPPLÆRING OG KOMPETANSEHEVING INNEN DE RYTMISKE SJANGERE

Søknadsfrist er 15. desember. Det søkes online. Skjemaet åpnes 1. desember.

KOMP støtter kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.

KOMP kan støtte kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

Arrangørfaglige kurs og opplæring i f eks booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr mm er støtteberettiget. Dansetiltak støttes kun når levende musikk er en integrert del av aktiviteten.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper. Kulturskoler kan også søke, men det forutsettes at prosjektet ikke bare er tilgjengelig for skolens egne elever.

Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser).

Søknadsfrist for KOMP er 15. desember. Det søkes online. Søknadsskjema legges ut på www.musikk.no/komp 1. desember. Det er en søknadsfrist pr år.

Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no/komp

Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene.

KOMP-tildeling for 2015 er klar

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2015. Det kom inn 155 søknader, og 102 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.564.000 til disposisjon.

Penger til kurs i Akershus

KOMP-ordningen har 23. januar gitt 114.500,- i tilskudd til kurs og opplæring i Akershus. Jazz-sektoren er den store vinneren med hele 76.500,- mens SAFFAs storkurs i folkemusikk og folkedans er den største enkelt-tildelingen med kr 20.000,-.

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART