Voksenopplæring

26.01.2017 12:40 Skrevet av Jon G. Olsen

Tilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.


Nordland musikkråd forvalter voksenopplæringsmidler (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds 28 medlemsorganisasjoner med aktivitet i Nordland. All opplæringsaktivitet i lagene/foreningene gir rett til VO-tilskudd. Dette kan være den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring, eller opplæringsaktivitet knyttet til seminarer eller spesielle kurs.


Klikk her for å komme til en veileder om ordningen.
For å kunne få tilskudd må søknad sendes Nordland musikkråd innen søknadsfristen som er 31. desember for aktivitet i vårsemesteret og 1. juli for aktivitet i høstsemesteret. I spesielle tilfeller kan vi akseptere en søknad på senere tidspunkt, i alle tilfeller må søknaden være sendt før opplæringen starter.

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen.

KURSADMIN

Her finner du oppdatert informasjon om søking og rapportering for tilskudd for voksenopplæring bl.a. neste søknads- og rapporteringsfristsr og annen nyttig aktuell informasjon.

Kr 374.000,- til voksenopplæring i musikk

Utbetalingene for vårens kurs ble gjort i november, og denne gang kom vi opp i hele 374.000,- til musikklagene i Nordland. Største enkeltemne er opplæring i korsang, men det er også gledelig at denne gang det mange tilskudd til andre typer musikklag.

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART