Internasjonal standard for øverom undervegs

Forslaget om at det skal lagast ein internasjonal akustikkstandard for øverom for musikk er vedtatt.

Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund går inn i NMR

Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund er tatt opp som medlemmar i Norsk musikkråd. Dette betyr fleire tusen nye medlemmar for Oslo Musikkråd – velkommen!


13 søkere tildelt KOMP midler i Oslo

VI gratulerer 13 søkere fra Oslo, som fikk  tilskudd fra kompmidlene i år.

Ny frivillighetsmelding vedtatt i byrådet

17. mars vedtok byrådet i Oslo ny frivillighetsmelding. Meldingen er en utdyping av byrådserklæringen på området og vil utgjøre et viktig grunnlag for vårt videre arbeid. Meldingen skal også behandles i bystyret.

Tilskudd

Oslo musikkråd fordeler tilskudd og støtte, og gir veiledning i andres tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

Vi fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet. Søk støtte her

Konsertstøtte

Oslo musikkråd deler ut konsertstøtte for Oslo kommune. Søk støtte til konserter i Oslo her

Driftsstøtte til skolekor, -korps og orkester

Oslo musikkråd tildeler støtte til våre medlemslag samt uorganiserte kor, korps og orkestre. Søknadsfrist 1.mars

Andre støtteordninger

Vi bistår med veiledning til andre søknadsordninger

Prosjekter

Oslo musikkråd har flere prosjekter og noen av satsingsområdene er

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

Oslo musikkråd er fylkesansvarlig for UKM i Oslo. Fylkeskontakt er Margaret Berger.

Akustikk i musikklokaler

Oslo Musikkråd er kompetansesenter for akustikk i øvings- og konsertlokaler, og utfører bl.a. akustikkmålinger i musikklokaler.

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo