Styret i Oslo musikkråd

Styret i Oslo musikkråd er bredt sammensatt av representanter fra Oslos musikk- og kulturliv

 • Default Pattern 3

  Jacob Falck

  Styreleder (konstituert)

 • Default Pattern 4

  Lene Moløkken

  Styremedlem

 • Default Pattern 2

  Christina Thingvold

  Styremedlem

 • Default Pattern 2

  Andreas Fætten

  Styremedlem

 • Default Pattern 10

  Gro Siri Johansen

  Styremedlem

 • Default Pattern 1

  Øystein Bø

  Styremedlem

 • Default Pattern 3

  Christine Wilhelmsen

  Varamedlem