De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5.000 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 170 lokale orkestre.

UNOF Oslo er fylkesledd og samarbeider med Oslo Musikkråd. I januar 2010 engasjerte UNOF Oslo en orkesterkonsulent  i 20%. Konsulenten har kontor hos Oslo musikkråd i Schouskvartalet hver tirsdag og jobber for UNOF sentralt resten av uka. Konsulenten jobber med informasjon, planlegging av arrangementer, søknader og fungerer som sekretær for kretsstyret.

Trenger du å snakke med UNOF Oslo kan du kontakte Torunn Kristoffersen på epost hele uka, eller ringe 469 23 474 fortrinnsvis på tirsdager.

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo